Elektronická diaľničná známka

Všetky informácie o elektronických diaľničných známkach a ich kúpe.

Ak jazdíte po diaľniciach a rýchlostných cestách v motorovom vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony,
nezabudnite na kúpu
elektronickej diaľničnej známky.

 

Elektronická diaľničná známka pre motorové vozidlá

 

Zakúpením elektronickej diaľničnej známky
sa Vaše vozidlo dostane do centrálnej evidencie
a môžete na svoje cesty využívať spoplatnené autostrády.
 
Elektronickú diaľničnú známku nemusíte lepiť na čelné sklo auta
ani si inštalovať vo vozidle žiadnu  palubnú jednotku.

 

 

Ponuka
diaľničných známok

10-dňová diaľničná známka
Platnosť elektronickej diaľničnej známky je 10 dní vrátane určeného dňa.

10 €

30-dňová diaľničná známka
Platnosť elektronickej diaľničnej známky je 30 dní vrátane určeného dňa.

14 €

Ročná diaľničná známka
Platnosť je od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.1. nasledujúceho roka.

50 €

 

Spoplatnené Úseky
diaľničnou známkou

D1 Bratislava, Vajnory - Hrič. Podhradie 173 km
D1 Dubná Skala - Turany 17 km
D1 Ivachnová - Prešov, Západ 143 km
D1 Prešov, Petrovany - Bidovce  35 km
D2 Brodské (SK/CZ) - Bratislava, Lamač 55 km
D2 Bratislava, Jarovce - Čunovo (SK/HU) 9 km
D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Brodno  13 km
D3
Skalité - Svrčinovec  15 km
D4 Jarovce (SK/AT) - Bratislava, Jarovce 2 km
R1 Trnava - Ban. Bystrica, Kremnička 158 km
R1A Nitra, Západ - Nitra, Kynek 2 km
R2 Lovčica, Trubín - Žiar nad Hronom 5 km
R2 Zvolen, Západ - Zvolen, Centrum 3 km
R2 Zvolen, Východ - Kriváň 18 km
R4 Košice, Juh - Milhosť (SK/HU) 14 km
R6 Púchov, Juh - Dolné Kočkovce 1 km

 

 

 

Ako kúpiť
diaľničnú známku

Rýchla dostupnosť

Elektronické diaľničné známky sú dostupné prostredníctvom internetového portálu, mobilnej aplikácie, samoobslužných automatov a na obchodných miestach.

 

 Internetový portál >>>
Mobilná aplikácia (Android) >>>
Mobilná aplikácia (iOS) >>>
Zoznam obchodných miest >>>

Kúpa na pár klikov

Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky zadáva motorista typ vozidla (či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo), evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla, krajinu registrácie vozidla, platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti, kontaktné údaje pre doručovanie dokladov a elektronických správ.

 

Príklad kúpy eznámky >>>

Doklad o kúpe

Pri kúpe cez internet alebo mobilnú aplikáciu dostane motorista doklad o kúpe elektronickou formou, pri kúpe na obchodnom mieste obdrží papierový doklad. Potvrdenie o úhrade nemusí motorista počas jazdy po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách nosiť so sebou.

Kontrola úhrady diaľničnej známky
Autá jazdiace po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách neustále preveruje kamerový systém rozmiestnený v rámci celej infraštruktúry. Kontrolný systém je doplnený aj špeciálnymi mobilnými hliadkami.

 

Pokuta za diaľničnú známku
Údaje, ktoré zaznamená kontrolný systém sú automaticky ďalej posielané Ministerstvu dopravy a výstavby SR a okresným úradom. Výber pokút a riešenie priestupkov je plne v kompetencii okresných úradov. V prípade, ak Vám príde pokuta, motorista sa môže obrátiť priamo na okresný úrad aj s vysvetlením alebo podaním odporu.

Kamera kontroly elektronickej diaľničnej známky

 

Oslobodenie od platenia diaľničnej známky
Ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP? Požiadajte o oslobodenie od platenia úhrady za diaľničnú známku. Postup pri podaní žiadosti nájdete priamo na stránke www.eznamka.sk v časti žiadosti, podnety, reklamácie.

Oslobodenie od platenia diaľničnej známky

Zákaznícka linka

+421 2 32 777 777

Poskytuje komplexné informácie o elektronickej diaľničnej známke, bezplatnú službu overenia obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známke, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade diaľničnej známke, ako aj príjem reklamácií, sťažností a podnetov od motoristov.