Právne služby

Transparentné pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány, a teda aj pre Národnú diaľničnú spoločnosť upravujú zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu. Zákonný výber a odmeňovanie právnikov poskytujúcich služby a poradenstvo NDS.

V súlade s čl. 8 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 181/2019 zo dňa 17. apríla 2019 k návrhu pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania Národná diaľničná spoločnosť, a.s. zverejňuje nasledujúce informácie:

 

 

 

Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. ZM/2017/0254 Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. ZM/2022/0141

Požiadavka č. 6267/84437/10700/2023 Mandátna zmluva č. ZM/2023/0350Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. ZM/2022/0141 Zadanie č. 6267_53121_10700_2023 Mandátna zmluva č. ZM/2022/0391 Dodatok k Mandátnej zmluve č. ZM/2017/0185/0002 Mandátna zmluva č. ZM/2022/0272 Mandátna zmluva č. ZM/2022/0234 Mandátna zmluva č. ZM/2022/0210 Mandátna zmluva č. ZM/2022/0192 Mandátna zmluva č. ZM/2022/0141 Mandátna zmluva č. ZM/2022/0138 Požiadavka č. 6967/25268/60200/2021 Požiadavka č. 5357/85321/10704/2021 Požiadavka č. 5357/10704/2021Požiadavka č. 7338/91661/60200/2020Požiadavka č. 6967/8546/60200/2021Objednávka č. 5357/46720/10704/2021 Požiadavka č. 5357/36983/10704/2021Požiadavka č. 6967/14739/60200/2021Požiadavka č. 6967/1491/60200/2021Požiadavka č. 7338/80153/60200/2020Požiadavka č. 7338/80150/60200/2020Požiadavka č. 7338/80142/60200/2020 Požiadavka č. 7338/77138/60200/2020Požiadavka č. 7338/80157/60200/2020Mandátna zmluva č. ZM/2020/0221Mandátna zmluva č. ZM/2020/0220Požiadavka č. 7338/50948/60200/2020Požiadavka č. 7338/50946/60200/2020Mandátna zmluva č. ZM/2020/0184Požiadavka č. 7338/50951/60200/2020Mandátna zmluva č. ZM/2020/0051Požiadavka č. 7338/7712/60200/2020Požiadavka č. 7338/7715/60200/2020Požiadavka č. 8264/123908/60200/2019Požiadavka č. 8264/114546/60200/2019

Požiadavka č. 8264/112142/60200/2019Mandátna zmluva č. ZM/2019/0397Objednávka č. 8264/88379/60200/2019Mandátna zmluva č. ZM/2019/0291 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. ZM/2017/0254Požiadavka č. 8264/76362/60200/2019 Požiadavka č. 8264/76385/60200/2019 Požiadavka č. 8264/86782/60200/2019Požiadavka č. 8264/94727/60200/2019 Požiadavka č. 8264/94718/60200/2019Požiadavka č. 7338/65757/60200/2020Požiadavka č. 7338/65767/60200/2020Požiadavka č. 7338/59995/60200/2020Požiadavka č. 7338/66711/60200/2020Požiadavka č. 7338/60000/60200/2020Požiadavka č. 7338/60002/60200/2020