Právne služby

Pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania.

V súlade s čl. 8 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 181/2019 zo dňa 17. apríla 2019 k návrhu pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania Národná diaľničná spoločnosť, a.s. zverejňuje nasledujúce informácie:

 

Mandátna zmluva č. ZM/2022/0391 (828.08 kB)
Dodatok k Mandátnej zmluve č. ZM/2017/0185/0002 (1.5 MB)
Mandátna zmluva č. ZM/2022/0272 (957.69 kB)
Mandátna zmluva č. ZM/2022/0234 (1.78 MB)
Mandátna zmluva č. ZM/2022/0210 (657.32 kB)
Mandátna zmluva č. ZM/2022/0192 (658.77 kB)
Mandátna zmluva č. ZM/2022/0141 (1.45 MB)
Mandátna zmluva č. ZM/2022/0138 (442.46 kB)
Požiadavka č. 6967/25268/60200/2021 (87.13 kB)
Požiadavka č. 5357/85321/10704/2021 (1.22 MB)
Požiadavka č. 5357/10704/2021 (1.49 MB)
Požiadavka č. 7338/91661/60200/2020 (84.8 kB)
Požiadavka č. 6967/8546/60200/2021 (79.25 kB)
Objednávka č. 5357/46720/10704/2021 (36.61 kB)
Požiadavka č. 5357/36983/10704/2021 (1001.29 kB)
Požiadavka č. 6967/14739/60200/2021 (41.2 kB)
Požiadavka č. 6967/1491/60200/2021 (223.53 kB)
Požiadavka č. 7338/80153/60200/2020 (409.29 kB)
Požiadavka č. 7338/80150/60200/2020 (410.56 kB)
Požiadavka č. 7338/80142/60200/2020 (410.18 kB)
Požiadavka č. 7338/77138/60200/2020 (401.63 kB)
Požiadavka č. 7338/80157/60200/2020 (407.78 kB)
Mandátna zmluva č. ZM/2020/0221 (196.11 kB)
Mandátna zmluva č. ZM/2020/0220 (295.93 kB)
Požiadavka č. 7338/50948/60200/2020 (154.43 kB)
Požiadavka č. 7338/50946/60200/2020 (163.82 kB)
Mandátna zmluva č. ZM/2020/0184 (263.88 kB)
Požiadavka č. 7338/50951/60200/2020 (181.57 kB)
Mandátna zmluva č. ZM/2020/0051 (282.15 kB)
Požiadavka č. 7338/7712/60200/2020 (1.38 MB)
Požiadavka č. 7338/7715/60200/2020 (1.29 MB)
Požiadavka č. 8264/123908/60200/2019 (92.58 kB)
Požiadavka č. 8264/114546/60200/2019 (102.82 kB)
Požiadavka č. 8264/112142/60200/2019 (109.95 kB)
Mandátna zmluva č. ZM/2019/0397 (825.08 kB)
Objednávka č. 8264/88379/60200/2019 (389.69 kB)
Mandátna zmluva č. ZM/2019/0291 (1.47 MB)
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. ZM/2017/0254 (87.39 kB)
Požiadavka č. 8264/76362/60200/2019 (146.81 kB)
Požiadavka č. 8264/76385/60200/2019 (154.2 kB)
Požiadavka č. 8264/86782/60200/2019 (71.11 kB)
Požiadavka č. 8264/94727/60200/2019 (155.48 kB)
Požiadavka č. 8264/94718/60200/2019 (161.27 kB)
Požiadavka č. 7338/65757/60200/2020 (155.05 kB)
Požiadavka č. 7338/65767/60200/2020 (155.5 kB)
Požiadavka č. 7338/59995/60200/2020 (293.97 kB)
Požiadavka č. 7338/66711/60200/2020 (157.56 kB)
Požiadavka č. 7338/60000/60200/2020 (143.72 kB)
Požiadavka č. 7338/60002/60200/2020 (171.12 kB)