Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.05.2024 2224005029 školenie vodičov 4500237749 Mgr. Marek Dzugas AUTOŠKOLA, Francisciho 23, Levoča, 054 01, SK 40857662 12,50
16.05.2024 2224004978 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,835,23
15.05.2024 2224004947 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,137,56
14.05.2024 2224004873 Repre tovar 4500237710 METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 45952671 147,67
14.05.2024 2224004882 vyúčtovanie STN 4500235879 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 171,47
14.05.2024 2224004883 vyúčtovanie STN EN, 73 4500236000 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 244,66
13.05.2024 2224004796 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 308,00
13.05.2024 2224004810 Bezpečnosť v praxi 4500236903 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 1,091,25
13.05.2024 2324003790 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02664 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 25,11
10.05.2024 2224004638 Oprava BL651XE 4500232745 ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK 36805394 3,062,17