Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.06.2024 2224005756 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 3,00
04.06.2024 2224005787 Analýza pitnej vody 4500237854 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 97,00
04.06.2024 2224005797 IT služby 4500238620 Docker, Inc., 3790 El Camino Real 1052, Palo Alto, California, 94306, US 272461415 840,00
04.06.2024 2224005801 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500236345 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 157,36
04.06.2024 2224005822 Účastnícky poplatok 4500237035 Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, Košice-Sever, 040 01, SK 00397610 800,00
04.06.2024 2224005789 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 3,231,67
04.06.2024 2224005790 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18
04.06.2024 2224005838 prenájom rohoží ZML/262/2010 4500231843 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 271,44
03.06.2024 2224005681 rozbor odpadovej vody 4500237023 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 108,00
03.06.2024 2224005691 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00