Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2024 3024000444 úhrada trov konania 4500239056 JUDr. Martin Olos,advokát, Karola Kašjaka 1, Rajecké Teplice, 013 13, SK 42055148 2,396,80
12.06.2024 3024000445 vrátený súdny poplatok 4500235734 Mestský súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 39535 -121,67
12.06.2024 5024000359 reg. poplatky za domény 4500239099 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 41,26
11.06.2024 2224006164 prenájom priestorov 5/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
11.06.2024 2224006132 overenie prietokových meradiel 4500237143 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 75,80
11.06.2024 2224006179 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 1,214,58
11.06.2024 2224006180 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 339,64
11.06.2024 2224006199 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 535,99
11.06.2024 2224006200 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 64,88
11.06.2024 2224006201 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 366,22