Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.06.2024 2224006202 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 175,74
11.06.2024 2224006203 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 102,96
11.06.2024 3024000432 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Vladimír Kopecký, Poštová ulica 371/23, Horné Lefantovce, 951 45, SK 13121981 33,00
11.06.2024 3024000441 Správny poplatok 4500238816 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
11.06.2024 5024000357 Pobyt s raňajkami 4500238862 DEMS, spol. s r.o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK 36464881 1,035,00
10.06.2024 2224006059 ubytovanie s raňajkami - p. Šlapák 4500239007 APLEND, s.r.o., Viliama Žingora 66, Martin, 036 01, SK 45512558 102,59
10.06.2024 2224006080 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,254,94
10.06.2024 2224006087 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1,890,71
10.06.2024 3024000435 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 7,01
07.06.2024 2224006013 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 174,19