Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2024 2224005762 Nájomné 05/2024 ZM/2023/0124 4500238808 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 54,445,61
03.06.2024 5024000356 školenie - základy jazyka SQL 4500238213 IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK 43939899 2,052,76
30.05.2024 2224005585 Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,625,52
30.05.2024 3024000413 Rozkaz o uložení pokuty za nepodrobenie vozidla TK, EVČ:BA590YT Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 55,00
30.05.2024 2224005587 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 868,46
30.05.2024 5024000354 prenájom priestorov 4500238445 Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o., Pri hrádzi 33, Šamorín, 931 01, SK 35874015 7,500,00
29.05.2024 2224005531 príležitostné parkovanie 4/2024 4500238647 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1,666,67
28.05.2024 2324004435 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/DoNOVP-081/2024/Veľká/0152/SO605-00/RusJa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 356,87
28.05.2024 2324004393 Nájomná zmluva PO 30600/1512/2024 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,057,45
28.05.2024 3024000410 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK 17329060 33,00