Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
01.12.2017 2217014150 Rozetky do podšálky 4500121556 Norbert Beňo - AKKA TOP, Družstevná 1817/10A, Sliač, 962 31, SK 43.80
01.12.2017 3017000661 nájom pozemku strediska ZÚC Košický Klečenov NZ č. ZM/2017/0309 4500121590 Posluch Martin, Gudernova 14, Košice, 040 11, SK 271.60
30.11.2017 3017000652 súdny poplatok 26Cb/133/2017 4500121602 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
30.11.2017 3017000655 Úhradu poplatku za dodatok č. 8 k Zmluve o úvere číslo 000001/CORP/10/011 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej b, Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK 40 000.00
30.11.2017 3017000659 Úhrada poplatku za Dodatok č. 1 k Zmluve o revolvingovom úverovom limite č. S02222/2016 zo dňa 29.11.2016., s Tatra bankou, a.s. Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK 15 000.00
29.11.2017 2317016270 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/17807 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 30 278.13
29.11.2017 3017000648 Nájom nebytových priestorov na NDS IO 30600 B.Bystrica, na základe Zmluvy č. ZM/2015/0159, za mesiac December 2017. 4500121047 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 838.70
29.11.2017 3017000649 Poskytovanie ochrany objektu AB NDS IO Prešov za 12/2017, na základe zmluvy ZM/2015/0106 4500121274 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 36.34
29.11.2017 3017000650 Nájom nebytových priestorov /vedľajšie náklady-voda,plyn,elektrika../ na NDS IO 30600 B.Bystrica, na základe Zmluvy č.ZM/2015/01 4500121045 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
29.11.2017 3017000653 súdny poplatok 26Cb/127/2017 4500121533 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
28.11.2017 2217013863 Satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé 12/2017 ZML/393/2010 4500103887 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
28.11.2017 2217013895 Stravné lístky Sučany ZML/1039/2010 4500119980 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 171.00
28.11.2017 2217013902 nápojové poukážky Košice ZML/1039/2010 4500119953 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 147.00
28.11.2017 2217013905 Stravné lístky PB ZML/1039/2010 4500119948 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 9 000.00
28.11.2017 2217013907 Stravné lístky GA ZML/1039/2010 4500120175 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 5 400.00
28.11.2017 2217013911 Stravné lístky IO Prešov ZML/1039/2010 4500119938 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 2 250.00
28.11.2017 2217013914 nápojové poukážky Beharovce ZML/1039/2010 4500120221 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 39.20
28.11.2017 2217014076 výroba venca 4500121494 Vaše Kvetinárstvo, s. r. o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 145.75
28.11.2017 3017000644 Pokuta k DzN Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, Žarnovica, 966 81, SK 5.00
28.11.2017 5017000494 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/2594/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, 974 98, SK 82.94