Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
09.10.2017 2317013812 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/15502 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 30.11
09.10.2017 3017000590 výmer č. 2 k rozhodnutiu č. 101801121 (IV. štvrťrok) 4500104456 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
06.10.2017 2217011021 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 517.02
06.10.2017 2217011027 satelit štandard, nájom konc.zariad. - prvé 10/2017 4500117718 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
04.10.2017 2217010884 Espresso DeLonghi EC 850 4500117722 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK 175.83
04.10.2017 2117000877 Zmluva o dielo D1 Jánovce - Jablonov, k.ú. Levoča, MPV ZML/1163/2010 CLC advokátska kancelária s.r.o., Panská 9, Bratislava, 811 01, SK 263.86
04.10.2017 3017000586 Úhrada súdneho poplatku - sp. zn. 50C/56/2017 4500117849 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 1 387.00
04.10.2017 3017000587 Úhrada za pridelenie frekvencií na 4. štvrťrok 2017 SSÚD1 Malacky 4500117761 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 32.10
04.10.2017 3017000588 Úhrada súdneho poplatku za odvolanie v konaní vedenom na oS BA II - sp.zn. 67C/122/2016-298 4500117846 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 5.00
03.10.2017 2217010804 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 475.44
03.10.2017 3017000584 úhrada za právo používať frekvencie alebo identif.znak za 4.Q.2017(10-12) 4500117605 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 79.62
03.10.2017 3017000585 RTVS koncesionárske poplatky za 4.Q.2017. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 1 394.13
02.10.2017 2317013627 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2016/12898 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK -322.20
02.10.2017 3017000579 Skylink servisný poplatok za rok 2017 RZ Štós. M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 55.60
02.10.2017 3017000581 Skylink servisný poplatok 2017 RZ Štós. M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 55.60
02.10.2017 3017000582 trovy konania 33Cb/27/2013-146 4500117617 Mgr. Vladimír Karásek, advokát, Stred 60/55, Považská Bystrica, 071 01, SK 343.53
02.10.2017 2217010782 nájom koncového zariadenia - prvé, satelit štandard na 10/2017 ZML/393/2010 4500103887 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
02.10.2017 3017000574 PZP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 9.13
02.10.2017 3017000575 PZP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 11.34
02.10.2017 3017000576 Majetok - neoprávnené vyplatenie poistného Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK 0.28