Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
12.09.2019 3019000651 správny popl.za vydanie rozhod. o úplnej uzávierke diaľnice D1 Levoča - Spiš.Podhradie, vrátane tunela Šibenik 4500157583 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
10.09.2019 3019000650 HP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -46.22
10.09.2019 3019000652 správny popl.za vydanie rozhod. o úplnej uzávierke D3 Žilina-Strážov-Brodno vrátane tunela Považský Chlmec 4500157015 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
10.09.2019 2219011190 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 940.16
09.09.2019 2219011215 zapojenie na verejný vodovod v obci Skalité parc.č. 6138/5, 6138/38 4500155903 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 149.69
09.09.2019 3019000640 popl.za podanie odvolania 4500144428 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 1 605.00
09.09.2019 3019000643 poistná udalosť č.12048-2019, spoluúčasť PZ č.11-314885-2 4500157519 Rihák Pavol, Hlavná 543, Matúškovo, 925 01, SK 33.00
09.09.2019 3019000644 návrh na zapaltenie súdneho popl., sp.zn.35Cb/26/2018 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 34.00
06.09.2019 3019000641 správny popl.za vydanie rozhodnutia o úplnej uzávierke tunela Horelica a prípojných komunikácií 4500156833 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 170.00
05.09.2019 2319009547 Nájomná zmluva FO VP/2019/10899 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 72.90
05.09.2019 2319009548 Nájomná zmluva FO VP/2019/10883 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 2.28
05.09.2019 3019000634 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -38.87
05.09.2019 3019000635 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -8.12
05.09.2019 3019000636 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -46.82
05.09.2019 2219010911 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 88.12
05.09.2019 2219010912 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 205.98
05.09.2019 2219010914 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 34.32
05.09.2019 2219010915 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 195.62
05.09.2019 2219010922 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 108.68
05.09.2019 2219010925 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 939.11