Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
07.05.2018 2218004800 Satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé za 5/2018 4500129953 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
07.05.2018 2218004809 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 503.19
07.05.2018 3018000311 súdny popl.za vydanie rovnopisu dedičského osvedčenia 4500130049 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 10.00
02.05.2018 2218004624 účastnícky poplatok na konferencii E+2018 4500128795 EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, Bratislava, 811 03, SK 250.00
02.05.2018 2218004621 držiak hrantíkov 4500129914 APRO Záhradné centrum s.r.o., Haburská 25, Bratislava, 821 01, SK 25.02
30.04.2018 2218004497 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 002.35
27.04.2018 3018000297 správny popl.za vydanie rozhodnutia o úplnej uzávierke diaľnice D1 Behárovce-Široké, vrátane tunela Branisko 4500129335 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
27.04.2018 3018000293 nájomné za nebytové priestory za 05/2018 4500129236 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
27.04.2018 3018000294 nájomné za nebytové priestory za 05/2018 4500129234 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55
27.04.2018 3018000295 nájomné za nebytové priestory za 05/2018 4500129242 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
27.04.2018 3018000296 nájomné za nebytové priestory za 05/2018 4500129360 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 875.55
27.04.2018 2218004433 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 482.95
26.04.2018 5018000263 modul CO a jeho aktualizácia 4500129421 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 194.22
26.04.2018 5018000265 Trend Digital - predplatné 4500111599 News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 49.00
26.04.2018 2318003260 Kúpa pozemkov VP/2018/04303 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 1 152 350.23
26.04.2018 3018000290 ochrana objektu AB NDS IO Prešov za 05/20108 4500129357 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 36.34
26.04.2018 5018000266 Tunely a podzemné stavby 2018 v dňoch 23.05.2018 - 25.05.2018 4500129273 GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ 5 100.00
25.04.2018 3018000286 Súdny poplatok 30Cb/34/2013 4500129472 Okresný súd Košice I, Štúrova 29, Košice, 041 60, SK 33 193.50
25.04.2018 3018000288 úhrada trov konania k sp.zn. 28Cb/42/2016-145 4500129277 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 22.50
25.04.2018 2218004399 Projektové, meracie, geodetické práce 4500129340 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 14.16