Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
16.01.2019 2218017049 ochranné sklo, kryt na mobil 4500143963 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK 10.83
15.01.2019 3019000050 návrh na zapl.súdn.popl., sp.zn. 32Cb/66/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 17.00
15.01.2019 3019000052 rozhodnutie č.1710501171 (1.štvrťrok) 4500143989 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 12.00
15.01.2019 3019000053 výmer č.2 k rozhod.č. 1010801122 (1.štvrťrok) 4500143995 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 332.64
15.01.2019 3019000054 výmer č.2 k rozhod. č.1010801121 (1.štvrťrok) 4500143992 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
11.01.2019 3019000025 povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500143767 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
11.01.2019 3019000026 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500143768 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
11.01.2019 3019000028 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500143770 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 31.90
11.01.2019 3019000029 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500143771 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 25.28
11.01.2019 3019000031 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500143773 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
11.01.2019 3019000032 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500143775 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
11.01.2019 2218016947 odborné prehliadky a revízie strojov ET/2018/0319 4500143143 BWSS, s.r.o., Gagarinova 1009/38, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 2 979.00
11.01.2019 2219000090 ŽT Slovak link - VO (ethernet) Nová Baňa - Žiar n/Hronom - 1/2019 ZM/2015/0193 4500143823 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 160.00
10.01.2019 2319000006 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/00550 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 2 412.13
10.01.2019 3019000018 pridelenie licencie a volacie znaky za 1.Q 2019 Nová Baňa 4500143818 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
10.01.2019 3019000019 pridelenie licencie a volacie znaky za 1.Q 2019 Nová Baňa 4500143816 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
10.01.2019 3019000020 pridelenie licencie a volacie znaky za 1.Q 2019 Nová Baňa 4500143815 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 3.48
10.01.2019 5019000284 školenie dňa 23.01.2019 4500143710 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, Malinovo, 900 45, SK 450.00
10.01.2019 2219000043 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko ZM/2015/0535 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK -717.50
10.01.2019 2219000063 vyjadrenie o existencii PTZ Orange na : oprava mosta ev.č.R1 - 191 BB 4500144235 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK 10.83