Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2024 3024000461 Komunálne odpady 2024 4500237994 OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK 327441 4,706,07
18.06.2024 3024000462 Komunálne odpady 2024 4500237995 OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK 327441 5,683,19
17.06.2024 2224006357 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 2,649,68
17.06.2024 2224006358 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 209,38
17.06.2024 2224006359 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 8,173,15
17.06.2024 2224006385 preskúšanie OOPP 4500237183 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 278,00
17.06.2024 3024000460 Komunálne odpady 2024 4500236335 Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK 00326402 2,402,40
17.06.2024 5024000362 záloha na prepravu osôb 4500238645 Slovak Lines Express, a.s., Mlynské Nivy 5, Bratislava, 821 09, SK 44667345 1,400,00
14.06.2024 2224006337 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,173,86
14.06.2024 2224006342 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,746,04