Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
08.06.2017 2217006096 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 035.40
08.06.2017 2317007396 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/08523 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 4 139.04
08.06.2017 2317007397 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/08538 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 2 904.99
08.06.2017 3017000377 doplatok preddavku na trovy znaleckého dokazovania pre stavbu D1 Mengusovce - Jánovce 4500111665 Okresný súd Poprad, Štefánikovo nábr. 100, Poprad, 058 01, SK 40.00
07.06.2017 2217005892 vodné, OM1453-410-0, 5.1. - 26.5.2017, odp. Turč.Štiavnička 4500111748 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 355.60
07.06.2017 2217005896 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 344.86
07.06.2017 2217005897 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 63.61
07.06.2017 2217005906 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 201.27
07.06.2017 2217005908 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 38.10
07.06.2017 2217005910 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 126.11
07.06.2017 2217005962 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 489.84
06.06.2017 3017000371 Úhrada súdneho poplatku 25Cb/46/2017 4500111604 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 17.00
06.06.2017 2317007537 Obmedzenie vl. práva VP/2017/08683 INFRASTAV s.r.o., Haburská 88/25, Bratislava, 821 02, SK 6 372.11
06.06.2017 2317007538 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/08686 INFRASTAV s.r.o., Haburská 88/25, Bratislava, 821 02, SK 74.79
05.06.2017 2317007298 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/08435 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK -71.50
05.06.2017 2217005746 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 716.76
05.06.2017 3017000365 Obec Lemešany, Lemešany 186, Lemešany, 082 03, SK 55.27
02.06.2017 3017000360 úhrada súdneho popl. 35Cb/100/2016 4500111413 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 62.50
02.06.2017 3017000361 úhrada súdneho popl. 26Cb/40/2017 4500111412 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
02.06.2017 2217005632 servis a prenájom predložiek za 5/2017, Polianky 19, BA ZML/115/2010 4500111512 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 65.55