Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
09.07.2019 2219008354 Satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé za 7/2019 4500154089 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
09.07.2019 3019000532 RTVS koncesionárske poplatky za 3.Q.2019. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 1 394.13
08.07.2019 2219008223 časopis NDS, výroba a balenie 4500152252 LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK 1 925.00
08.07.2019 2219008255 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 940.16
08.07.2019 2219008260 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 159.75
08.07.2019 2219008310 poplatok za seminár Transferové oceňovanie, dokumentácia a zmeny v r. 2019 4500151984 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK 370.00
08.07.2019 2219008399 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 347.35
08.07.2019 3019000525 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia 4500154045 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 47.72
08.07.2019 3019000526 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia 4500154046 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
08.07.2019 3019000527 úhrada za povolenie na prevádz.rádiového zariadenia 4500154047 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
08.07.2019 3019000528 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia 4500154048 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
08.07.2019 3019000529 úhrada za povolenie na prev.rádiov.zariadenia 4500154049 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
08.07.2019 3019000533 rozhodnutie č. 1710501171 (III. štvrťrok) 4500143989 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 12.00
08.07.2019 3019000534 výmer č. 2 k rozhodnutiu č. 1010801121 (III. štvrťrok) 4500143992 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
08.07.2019 3019000535 výmer č. 2 k rozhodnutiu č. 1010801122 (III. šťvrťrok) 4500143995 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 332.64
08.07.2019 3019000536 úhrada za pridelenie frekvencií na 3. štvrťrok 2019 4500154042 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 32.10
04.07.2019 2219008231 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 499.51
04.07.2019 2219008237 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 072.74
04.07.2019 2219008238 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 284.77
04.07.2019 2219008239 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 908.70