Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
03.05.2021 2221003737 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 297.78
03.05.2021 3021000280 poplatok za znečisťovanie ovzdušia rok 2021 4500186122 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 55.00
30.04.2021 3021000274 Zmluvná pokuta 4500186205 Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK 2 011.68
30.04.2021 3021000275 Správne poplatky 4500186138 PRELIKA, a.s. Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, Prešov, 080 01, SK 2 948.75
29.04.2021 2221003673 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 140.98
28.04.2021 3021000258 Správny poplatok 4500185755 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 340.00
28.04.2021 2221003628 Satelit - nájom konc.zar. ZML/393/2010 4500183410 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
28.04.2021 3021000270 členský príspevok pre rok 2021 4500186133 Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, Bratislava, 821 02, SK 203.50
27.04.2021 3021000262 vydanie rozhodnutia o úplnej závierke 4500185785 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00
27.04.2021 2221003640 čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV 4500184798 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 72.32
27.04.2021 2221003644 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 383.10
26.04.2021 2221003568 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 212.35
26.04.2021 2221003569 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 196.76
26.04.2021 2221003570 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 26.30
26.04.2021 2221003658 online školenie 4500185058 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 188.00
26.04.2021 3021000268 nájomné za nebytové priestory 05/2021 4500185817 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
26.04.2021 3021000269 nájomné za nebytové priestory 5/21 4500185818 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 98.21
23.04.2021 2321004447 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/15337 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 113.73
23.04.2021 5021000289 skúška OS na výkon činnosti SV/SD 4500186132 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 350.00
22.04.2021 3021000247 vydanie rozhodnutia o úplnej závierke 4500185506 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00