Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
26.11.2020 2220013449 obnovenie prevádzkovej plomby 4500179923 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 30.00
24.11.2020 2120001366 Výmena programovateľných radiacich automatov ZM/2019/0321 4500178513 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 755 150.00
24.11.2020 3020000689 Zmluva o úvere č. 749/CC/19 ZM/2019/0427 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 832 37, SK 10 000.00
24.11.2020 3020000690 Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. S02222/2016 ZM/2016/0473 Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK 5 000.00
23.11.2020 2220013264 satelit štandard ZML/393/2010 4500164084 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
23.11.2020 3020000686 úhrada pokuty 4500179840 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 800.00
20.11.2020 3020000680 súdny poplatok za odvolanie 4500179849 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 6 049.00
20.11.2020 2220013163 likvidácia kalu na ČOV 4500179025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 62.40
20.11.2020 3020000681 súdny poplatok 14C/299/2015 4500179855 Okresný súd Prešov, Grešova 3, Prešov, 080 42, SK 49.50
20.11.2020 3020000684 Poistná udalosť 4500179985 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK 33.00
19.11.2020 2220013110 príležitostné parkovanie 10/20 ZM/2016/0129 4500179748 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 2 255.00
19.11.2020 2220013114 Office TV L 11.11.20-10.12.20 ZM/2017/0149 4500179893 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35.00
19.11.2020 3020000683 Úhrada správneho poplatku 4500179836 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 340.00
18.11.2020 2220013117 Likvidácia odpadu 4500176910 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 75.92
18.11.2020 5020000327 Členský príspevok 4500179328 Slovenský zväz stavebných inžiniero, Mýtna 29, Bratislava, 811 07, SK 750.00
16.11.2020 2220013010 Likvidácia odpadu 4500176910 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 76.87
16.11.2020 2220013007 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 1 271.80
16.11.2020 2220013008 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 750.50
16.11.2020 2220013009 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 159.54
13.11.2020 2220012969 Telekom. služby 11/2020 ZM/2015/0193 4500164083 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 160.00