Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
05.11.2019 3019000747 úhrada súdneho popl. 50C/23/2013-1060 4500144428 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 155.00
04.11.2019 2219013812 Toner čierny 4500160477 Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, Trenčín, 911 01, SK 36.33
31.10.2019 2219013672 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK -813.58
31.10.2019 5019000424 ZOVB 818135001-4-2019 ZOVB 818135001-4-2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 777.22
30.10.2019 2219013597 účastnícky poplatok za konferenciu "Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií" 4500158962 Slovenská asociácia procesného riad, Timonova 27, Košice, 040 01, SK 540.00
30.10.2019 2219013660 OOPP 4500160683 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK 41.21
30.10.2019 2219013661 AdBlue 4500160869 Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK 17.73
30.10.2019 3019000735 nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady za 11/2019 4500160174 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
30.10.2019 3019000736 nájomné za nebytové priestory za 11/2019 4500160172 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55
30.10.2019 3019000737 nájomné za nebytové priestory za 11/2019 4500160170 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 875.55
30.10.2019 3019000738 nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady -voda,plyn, elektrika - za 11/2019 4500160176 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
30.10.2019 2219013710 poskytnutie vyjadrenia ku existencii tel. zar. siete 4500160618 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 14.16
30.10.2019 5019000427 predplatné Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2020 4500160676 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 121.69
30.10.2019 5019000428 predplatné - Zbierka zákonov SR r. 2020 4500160676 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 124.15
29.10.2019 3019000733 nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -65.90
29.10.2019 3019000734 nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -185.36
28.10.2019 2219013479 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 477.31
28.10.2019 2219013485 Satelit štandard Nájom koncového zariadenia - prvé za 11/2019 ZML/393/2010 4500143819 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
28.10.2019 2319013402 Nájmová zmluva na pozemok PO 810789002-3-2018-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 261.03
28.10.2019 2319013407 Nájmová zmluva na pozemok PO 833215002-3-2018-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 055.57