Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
08.08.2017 3017000469 Pokuta DDP DPH - 1/2016 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 13.50
08.08.2017 3017000470 Pokuta DDP DPH - 11/2016 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 6.00
08.08.2017 3017000471 pokuta DDP DPH - 7/2012 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 954.40
08.08.2017 3017000472 Pokuta DDP DPH - 1/2017 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 710.00
08.08.2017 3017000473 Pokuta DDP DPH - 10/2016 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 9.70
08.08.2017 3017000474 Pokuta DDP DPH 12/2015 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 123.90
08.08.2017 3017000475 Pokuta DDP DPH - 12/2012 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 8 139.00
08.08.2017 3017000476 Pokuta DDP DPH 11/2012 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 5 875.10
08.08.2017 3017000477 Pokuta DDP DPH - 10/2012 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 2 065.00
08.08.2017 3017000478 Pokuta DDP DPH - 9/2012 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 1 368.20
08.08.2017 3017000479 Pokuta za podanie DP DPH Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 1 974.40
07.08.2017 2217008425 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 344.86
04.08.2017 2217008346 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 73.10
04.08.2017 2217008347 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 185.13
04.08.2017 2217008348 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 22.85
04.08.2017 2217008349 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 53.50
02.08.2017 2217008225 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 248.89
02.08.2017 3017000464 súdny poplatok 36Cb/7/2017 4500114486 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 26.00
02.08.2017 3017000458 súdny poplatok - žalobca Ing. Belo Klimo 4500114396 Okresný súd Zvolen, J. Kozačeka 19, Zvolen, 960 01, SK 1 000.00
02.08.2017 3017000459 súdny poplatok 4500114333 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 2.50