Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.04.2024 2224003471 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 496,39
10.04.2024 2324002273 Nájmová zmluva na pozemok PO 2013/09160 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 771,04
09.04.2024 3024000263 Komunálne odpady na rok 2024 4500235719 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK 00329321 4,321,40
08.04.2024 2224003358 rozbor odpadových, dažďových vôd 4500233773 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 241,00
08.04.2024 2224003363 Ubytovanie Pavelka 4500235883 Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ 25719041 201,58
08.04.2024 2224003364 Ubytovanie Mihálik 4500235884 Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ 25719041 163,98
08.04.2024 2224003380 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,626,78
08.04.2024 2224003381 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 12,952,80
08.04.2024 3024000251 súdny poplatok 4500235802 Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 00039501 28,50
08.04.2024 3024000252 Správny poplatok 4500235428 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00