Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.09.2023 3023000658 Správny poplatok 4500225723 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
19.09.2023 3023000656 Správny poplatok 4500225669 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
19.09.2023 3023000657 Správny poplatok 4500225673 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
14.09.2023 2223009988 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 655,79
14.09.2023 2223009989 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 240,33
13.09.2023 2223009900 Príležitostné parkovanie 8/23 4500225452 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1,241,67
13.09.2023 2223009917 rozbor odpadovej vody 4500216300 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 52,21
13.09.2023 2223009918 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 501,92
13.09.2023 2223009919 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 1,187,38
13.09.2023 2223009923 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 384,47