Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.05.2024 2324003762 Nájomná zmluva PO 30600/845/2024 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 4,153,28
09.05.2024 2324003764 Nájomná zmluva PO VP/2024/03089 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 10,437,11
09.05.2024 3024000372 Poplatok za komun. odpad 4500237103 Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica, 017 13, SK 317667 4,686,00
09.05.2024 5024000347 Záloha na školenie 4500237009 FBE Bratislava, s.r.o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK 35752807 300,00
07.05.2024 2224004569 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,622,78
07.05.2024 2224004607 prenájom okruhov 05/2024 ZM/2015/0193 4500231304 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
07.05.2024 3024000361 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti ZM/2023/0202 PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského, Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava, 811 07, SK 50659669 167,400,00
07.05.2024 5024000346 Darčekové poukážky 4500237038 Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 47658827 1,950,00
06.05.2024 2224004416 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
06.05.2024 2224004560 ubytovanie Pavelka 4500237545 Peter SIMČÁK - SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60, SK 17115426 69,86