Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.11.2023 2223013135 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 867,01
16.11.2023 2223013136 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 2,312,02
16.11.2023 2223013137 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 209,38
16.11.2023 2223013138 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,459,39
16.11.2023 2223013141 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -3,35
16.11.2023 3023000773 Komunálne odpady 2023 4500229240 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK 00320439 910,00
15.11.2023 2323013487 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12594 EKOPRIM group, s.r.o., Strojnícka 17, Prešov, 080 06, SK 17147263 195,76
15.11.2023 3023000761 pokuta za parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00
15.11.2023 2223013022 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 90,622,42
15.11.2023 2223013024 analýza odpadových vôd 4500227986 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 40,00