Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.05.2024 2224004754 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 3,343,52
09.05.2024 2224004618 Analýza vody 04/2024 4500235705 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 369,50
09.05.2024 2224004619 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 262,78
09.05.2024 2224004620 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 202,54
09.05.2024 2224004621 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 452,73
09.05.2024 2224004623 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 518,70
09.05.2024 2224004624 prenájom priestorov 04/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
09.05.2024 2224004625 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
09.05.2024 2224004627 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 257,22
09.05.2024 2224004700 ubytovanie s raňajkami p. Mihálik 4500237551 Peter SIMČÁK - SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60, SK 17115426 78,95