Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.11.2023 5023000520 Mikulášsky balíček 4500228383 ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebišov, 075 01, SK 36617016 8,259,95
10.11.2023 3023000754 bez VO PETKOV & Co s. r. o., Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 50430742 89,08
10.11.2023 2223012898 mobilné telefóny ZM/2023/0375 4500227129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,00
10.11.2023 2223012900 mobilné telefóny ZM/2023/0375 4500227129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 197,60
10.11.2023 3023000756 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 EKO-LIFE s.r.o., Potoky 667, Veľké Rovné, 013 62, SK 47079495 33,00
09.11.2023 2223012827 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 39,154,13
09.11.2023 2223012819 prenájom okruhov 11/23 ZM/2015/0193 4500214251 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
09.11.2023 2223013020 Letenka 4500226385 WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK 31365698 145,00
09.11.2023 5023000519 Účastnícky poplatok 4500228352 Kongres STUDIO, spol. s r.o., Belinského 11, Bratislava, 851 01, SK 45384851 3,024,00
09.11.2023 2223012811 rozbor odpadovej vody 4500224076 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 82,50