Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2024 3024000352 Správny poplatok 4500236801 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
30.04.2024 3024000347 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Milan Babjak, Trieda SNP 48, Košice, 040 11, SK 5610157421 33,00
30.04.2024 5024000342 školenie v EPR 4500236602 FBE Bratislava, s.r.o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK 35752807 324,00
29.04.2024 2124000265 Zmluva na aktualizáciu technického riešenia na D1 Turany - Hubová: Porovnávacia štúdia, oIGHGP, Zámer EIA, Správa EIA, DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a výkon AD ZM/2013/0319 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 299,600,00
29.04.2024 2224004195 vytýčenie podzemného energ. zar. 4500236187 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 95,00
29.04.2024 2224004239 Analýza odpadových vôd 4500231995 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 190,60
29.04.2024 2224004190 výmena podzemného hydrantu 4500236429 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 547,40
26.04.2024 2224004104 PHM ZM/2011/0402 4500236734 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 91,12
26.04.2024 2224004136 vypnutie, zaistenie pracoviska 4500235198 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 350,00
26.04.2024 2324002972 Nájomná zmluva, k. ú. Mýtna VP/2020/07514 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 65,89