Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2023 2223013008 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 273,31
14.11.2023 2323013462 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/01624 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 6,401,10
14.11.2023 3023000766 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -4,49
14.11.2023 3023000767 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -1,26
14.11.2023 3023000768 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -8,25
14.11.2023 3023000769 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -28,02
14.11.2023 3023000770 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Pribinova 19, Bratislava, 811 09, SK 0151700 33,00
13.11.2023 2223012912 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 393,16
13.11.2023 2223012965 overenie váh, certifikát 4500216287 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 1,013,90
13.11.2023 2223012970 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 39,514,24