Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2023 2323013396 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12486 Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK 00327239 1,177,05
13.11.2023 2323013397 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12487 Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK 00327239 125,94
13.11.2023 2223012903 analýza odpadových vôd 4500214981 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 90,00
13.11.2023 2223012906 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 97,119,97
13.11.2023 2323013341 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2022/03803 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 1,446,79
13.11.2023 2323013349 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2022/03171 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 216,05
10.11.2023 2223012896 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 157,68
10.11.2023 2223012897 mobilné telefóny ZM/2023/0375 4500227129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,60
10.11.2023 2223012899 mobilné telefóny ZM/2023/0375 4500227129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 80,00
10.11.2023 2223012902 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 216,96