Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2023 2223012843 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 473,79
09.11.2023 3023000753 Súdny poplatok 4500228905 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 00165735 16,50
08.11.2023 2223012662 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 48,176,29
08.11.2023 2223012735 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 269,62
08.11.2023 2223012736 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
08.11.2023 2223012752 PHM ZM/2011/0402 4500228628 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 168,90
08.11.2023 2223012753 PHM 4500228614 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,216,14
08.11.2023 2223012754 PHM 4500228619 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 848,44
08.11.2023 2223012755 PHM ZM/2011/0402 4500228616 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,690,65
08.11.2023 2223012756 PHM, Adblue 4500228647 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,663,93