Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.04.2024 3024000321 zaplatenie trov exekúcie 4500236513 JUDr.Jozef Martišík,súdny exekútor, Samoty 1061, Púchov, 020 01, SK 35662956 72,00
22.04.2024 3024000322 Trovy exekúcie 4500236514 JUDr.Jozef Martišík,súdny exekútor, Samoty 1061, Púchov, 020 01, SK 35662956 72,00
22.04.2024 2224003938 káva 4500236803 Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK 50148176 58,80
22.04.2024 2224003939 Príležitostné parkovanie 3/24 4500236100 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1,520,00
22.04.2024 3024000324 Komunálne odpady r. 2024 4500236455 Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK 00326402 2,402,40
22.04.2024 2224003909 Služba SKPOS 4500236597 GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BR ATISLAVA, Chlumeckého 4, Bratislava, 827 45, SK 17316219 70,00
22.04.2024 2224003945 Styk s vlečkou Bošany 1-6/24 ZM/2023/0305 4500236123 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 430,71
22.04.2024 3024000325 ochrana majetku 05/24 4500229352 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 49,53
22.04.2024 2224003923 PHM ZM/2011/0402 4500236372 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,866,62
22.04.2024 2224003924 PHM, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500236367 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,428,72