Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.05.2024 2224004425 služby nezávisl.znalca 3/2024 ZML/1054/2010 4500237439 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 70,878,09
03.05.2024 2224004428 pramenitá voda tunel Beharovce 4500232623 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 6,50
03.05.2024 2224004429 pramenitá voda Nová Baňa 4500235787 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 140,40
03.05.2024 2224004430 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 43,167,84
03.05.2024 2224004431 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,371,83
03.05.2024 2224004432 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 993,89
03.05.2024 2224004434 úprava údajov sčítačov dopravy 4500234821 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 8,095,00
03.05.2024 2224004435 náhrada škody 4500233325 TuCon, a. s., K cintorínu 63, Žilina - Bánová, 010 04, SK 44802030 1,959,34
03.05.2024 2224004436 Konferencia 04/2024 4500235169 Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK 44543085 766,66
03.05.2024 2224004437 Psychologické posúdenie 4500235422 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 45262519 120,00