Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.02.2024 2224001829 dverná, informačná ceduľka 4500233326 Alemat.cz, spol. s r.o., Světlogorská 2771/3, Tábor, 390 05, CZ 28159233 201,35
28.02.2024 2224001806 psychologické vyšetrenie 4500233999 MAIG s.r.o., Školská 1748/33a, Šamorín, 931 01, SK 45914818 80,00
27.02.2024 5024000119 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/10802 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 39,003,72
26.02.2024 3024000076 vrátená platba - súdny poplatok 4500230106 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 00165735 -16,50
26.02.2024 3024000077 Komunálne odpady 2024 4500233790 Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK 305936 3,857,64
21.02.2024 2224001481 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 697,94
21.02.2024 2324001087 Nájmová zmluva na pozemok PO 2013/09160 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 7,343,28
21.02.2024 2224001480 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 248,95
20.02.2024 2224001436 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
20.02.2024 2224001442 Analýza odpadových vôd 4500233934 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 95,00