Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2023 2223012817 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 2,528,52
09.11.2023 2223012818 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 508,22
09.11.2023 2223012832 náklady s nájmom nebyt.priest. ZM/2022/0041 4500216075 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,443,40
09.11.2023 2223012833 nájom nebyt.priest. 11/23 ZM/2022/0041 4500216075 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,121,45
09.11.2023 2223012834 nájom nebyt.priest. 11/23 ZM/2023/0272 4500222943 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 98,90
09.11.2023 2223012835 prevádzkové náklady 11/23 ZM/2023/0272 4500222943 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 76,00
09.11.2023 2223012839 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 134,17
09.11.2023 2223012840 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 53,10
09.11.2023 2223012841 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 326,19
09.11.2023 2223012842 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 145,62