Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2023 2223013026 nastavenie analyzátora dychu 4500228429 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 438,00
15.11.2023 2323013488 Nájom pozemkov VP/2023/12571 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK 00200531 69,31
15.11.2023 3023000763 daň za užívanie verejného priestranstva 4500229219 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 90,00
15.11.2023 3023000764 Správny poplatok 4500229133 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
15.11.2023 3023000765 Správny poplatok 4500229073 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
15.11.2023 3023000759 správny poplatok 4500229076 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
15.11.2023 3023000760 poplatok za vydanie rozhodnutia 4500229103 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
15.11.2023 3023000762 Pokuta za nedodržanie lehoty zaplatenia dane Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 10,00
14.11.2023 2223013035 čistenie vozidla 4500229149 W2S spol. s.r.o., Sokolovská 10, Košice, 040 11, SK 52527786 40,00
14.11.2023 2223013007 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 675,03