Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.09.2023 2223009829 Nápojové poukážky TT ET/2023/0026 4500224881 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 54,90
08.09.2023 2223009730 nájom nebyt.priest.IO BB 9/23 ZM/2022/0041 4500216075 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,121,45
08.09.2023 2223009731 nájom nebyt.priest. IO BB 9/23 ZM/2023/0272 4500222943 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 98,90
08.09.2023 2223009732 vedľajšie náklady 9/23 ZM/2022/0041 4500216075 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,443,40
08.09.2023 2223009733 prevádzkové náklady 9/23 ZM/2023/0272 4500222943 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 76,00
08.09.2023 2223009759 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 441,01
08.09.2023 2223009760 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 100,43
08.09.2023 2223009780 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 164,86
08.09.2023 2223009781 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 344,48
08.09.2023 2223009782 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 78,45