Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2024 3024000042 Pokuta za podanie DDP DPH za 02/2023 v zmysle Rozhodnutia 100234322/2024 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 440,90
08.02.2024 3024000043 Pokuta za podanie DDP DPH za 10/2023 v zmysle Rozhodnutia 100232429/2024 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 52,60
05.02.2024 2224000813 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 262,47
05.02.2024 2224000835 príležitostné parkovanie 12/23 4500231619 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1,533,33
02.02.2024 2224000783 ubytovanie Ing. Mihálik 4500232938 APLEND, s.r.o., Viliama Žingora 66, Martin, 036 01, SK 45512558 113,94
01.02.2024 2224000676 ubytovanie Pavelka 4500232770 CÉDER s.r.o., Trnavská 55, Košice - Západ, 040 11, SK 47867795 82,91
01.02.2024 2224000647 servis BL724IR 4500232666 Pavol Hradský-AUTOKOMPLET, Breziny 278, Tvrdošín, Krásna Hôrka, 027 44, SK 37670301 65,00
01.02.2024 2324000726 Nájomná zmluva PO VP/2023/05786 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 12,17
01.02.2024 2324000727 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02894 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 151,17
01.02.2024 2324000735 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/13753 Spoločnosť Ježišova, Panská 11, Bratislava, 814 99, SK 00599051 174,00