Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.06.2024 2224006164 prenájom priestorov 5/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
06.06.2024 2224005923 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
06.06.2024 2224005955 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500236345 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 145,30
06.06.2024 2224005956 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500236345 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 204,50
05.06.2024 2224005832 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,673,91
05.06.2024 2224005855 prenájom okruhov 06/24 ZM/2015/0193 4500231304 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
05.06.2024 3024000426 Komunálne odpady 2024 4500238592 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 2,426,11
04.06.2024 2224005756 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 3,00
04.06.2024 2224005787 Analýza pitnej vody 4500237854 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 97,00
04.06.2024 2224005797 IT služby 4500238620 Docker, Inc., 3790 El Camino Real 1052, Palo Alto, California, 94306, US 272461415 840,00