Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.03.2024 2224002646 kalibrácia REVEXmax 4500234219 ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ 49970780 93,00
19.03.2024 2224002668 elektronický výber mýta 2/24 ZML/1241/2010 4500234011 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 -70,206,07
19.03.2024 2224002635 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 377,47
19.03.2024 2224002636 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 905,34
19.03.2024 2224002637 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 209,38
19.03.2024 3024000179 používanie frekvencie a volacie znaky 4500234784 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 90,24
19.03.2024 3024000178 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -1,06
19.03.2024 2224002651 Analýza pitnej vody 4500234555 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 97,50
19.03.2024 2224002652 prezutie vozidla 4500235087 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 7,50
19.03.2024 2224002656 rozbor odpadovej vody 4500233171 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 56,60