Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.08.2023 2223009248 nastavenie analyzátora dychu 4500224559 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 231,00
28.08.2023 2223009309 prepravné za zásielku 4500224931 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 29,33
28.08.2023 2223009247 refakturácia EE 6/2023 ZM/2016/0032 4500225063 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 36,19
28.08.2023 2323008737 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/08894 FaRM, s.r.o., Hlavná 357, Lehota, 951 36, SK 34125612 4,132,00
28.08.2023 2223009279 kalibrácia prístroja ZRM 6013 4500222832 Polz Instruments s.r.o., Okružní 2326, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, CZ 28806646 1,640,00
28.08.2023 2223009281 analýza pitnej vody 4500223902 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 103,50
28.08.2023 2123000511 Vyjadrenie k PD 4500225200 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 40,00
28.08.2023 2323008876 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/09026 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 32,359,64
28.08.2023 2323008878 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/09027 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 37,153,59
28.08.2023 2323008879 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/09025 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 41,242,76