Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.06.2024 2224006035 valorizácia z výkonov za 4.Q.23 ZM/2023/0269 4500222742 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 -12,809,19
06.06.2024 2224005923 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
06.06.2024 2224005955 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500236345 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 145,30
06.06.2024 2224005956 vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd 4500236345 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 204,50
06.06.2024 2224005926 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 69,78
05.06.2024 2224005832 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,673,91
05.06.2024 2224005855 prenájom okruhov 06/24 ZM/2015/0193 4500231304 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
05.06.2024 3024000426 Komunálne odpady 2024 4500238592 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 2,426,11
05.06.2024 2224005878 ubytovanie 4500238972 Hotel DeiCavalieri Milano Duomo, Piazza Giuseppe Missori 1, Milano, 20123, IT 02892380151 2,724,60
05.06.2024 2324004723 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/03286 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 132,99