Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.03.2024 2224002864 ťarchopis k fa 2850040258 ZM/2020/0318 4500235427 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 60,96
26.03.2024 2324001929 Nájmová zmluva na pozemok PO NZ č. 840777024-4-2011-doplatok Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 55,52
25.03.2024 3024000198 Správny poplatok 4500234953 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
25.03.2024 3024000199 Správny poplatok 4500234950 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
25.03.2024 2224002863 Satelit, nájom 04/2023 ZML/393/2010 4500231312 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 10,33
25.03.2024 3024000208 Prevádzka rádiovej siete 4500235075 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 30,96
25.03.2024 3024000209 Prevádzka rádiovej siete 4500235071 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 46,32
25.03.2024 3024000210 Prevádzka rádiovej siete 4500235069 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 45,00
25.03.2024 3024000212 Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, Svrčinovec, 023 12, SK 00314323 3,749,13
25.03.2024 2224002873 rozbor vzorky odpadovej vody 4500233341 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 68,00