Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.09.2023 3023000631 úhrada trov konania 4500225366 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 2,377,50
07.09.2023 2223009650 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 69,78
07.09.2023 2223009653 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 329,69
07.09.2023 2223009703 prenájom okruhov 9/2023 ZM/2015/0193 4500214251 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
06.09.2023 2223009629 overenie cestných váh 4500216287 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 496,00
06.09.2023 3023000630 Komunálne odpady 2023 4500225205 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK 00313271 1,584,00
06.09.2023 2223009644 Motorový olej 4500225411 Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK 31327931 27,55
06.09.2023 2223009712 ubytovanie p. Šlapák 4500225534 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK 47504781 107,45
05.09.2023 5023000467 stožiar dopravného značenia 4500224911 ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec, 903 12, SK 34110135 1,507,00
05.09.2023 2223009545 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,481,05