Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.06.2024 2224006202 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 175,74
11.06.2024 2224006203 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 102,96
11.06.2024 3024000432 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Vladimír Kopecký, Poštová ulica 371/23, Horné Lefantovce, 951 45, SK 13121981 33,00
11.06.2024 3024000441 Správny poplatok 4500238816 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
11.06.2024 5024000357 Pobyt s raňajkami 4500238862 DEMS, spol. s r.o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK 36464881 1,035,00
10.06.2024 2224006059 ubytovanie s raňajkami - p. Šlapák 4500239007 APLEND, s.r.o., Viliama Žingora 66, Martin, 036 01, SK 45512558 102,59
10.06.2024 2224006080 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,254,94
10.06.2024 2224006087 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1,890,71
10.06.2024 3024000435 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 7,01
07.06.2024 2224006013 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 174,19