Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.09.2023 2223009717 služby nezávisl.znalca 6/23 ZML/1054/2010 4500225482 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 60,970,40
08.09.2023 3023000632 Správny poplatok 4500225248 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
08.09.2023 2123000523 Demontáž vodomeru na vodovodnej prípojke k nehnuteľnosti č.445 vo Svrčinovci určenej k asanácií. 69463/2023 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 197,34
08.09.2023 3023000633 Správny poplatok 4500224912 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
07.09.2023 2223009647 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50,00
07.09.2023 2223009649 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
07.09.2023 2223009670 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1,651,64
07.09.2023 2223009689 vyúčtovanie Autopotrieb 4500222508 MIZA shop s.r.o., Košická cesta 1935, Rimavská Sobota, 979 01, SK 51170752 908,97
07.09.2023 2223009704 prenájom priestorov 8/23 ZM/2020/0411 4500214484 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
07.09.2023 2223009628 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,595,14