Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2024 2224003430 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 238,90
09.04.2024 3024000263 Komunálne odpady na rok 2024 4500235719 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK 00329321 4,321,40
08.04.2024 2324002194 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. 2016/18037 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 4,491,68
08.04.2024 2324002197 Nájmová zmluva na pozemok PO 2014/05315 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 103,14
08.04.2024 2224003358 rozbor odpadových, dažďových vôd 4500233773 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 241,00
08.04.2024 2224003363 Ubytovanie Pavelka 4500235883 Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ 25719041 201,58
08.04.2024 2224003364 Ubytovanie Mihálik 4500235884 Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ 25719041 163,98
08.04.2024 2224003380 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,626,78
08.04.2024 2224003381 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 12,952,80
08.04.2024 3024000262 Správny poplatok 4500235439 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00