Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.08.2023 2323008880 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/09024 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 42,826,54
25.08.2023 5023000464 záloha - STN ISO/EN 4500224835 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 138,00
25.08.2023 2223009161 ND na vozidlá 4500224769 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 254,80
25.08.2023 2223009163 Stavebný, hutný materiál 4500224785 Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK 52224686 149,60
25.08.2023 2223009165 Spojovací , spotrebný materiál 4500224781 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 349,17
25.08.2023 2223009167 Elektroinštalačný materiál 4500224714 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 600,40
25.08.2023 2223009170 STK, emisia- vozidlá 4500223991 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 335,00
25.08.2023 2223009173 Likvidácia odpadu 4500222476 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 5,104,46
25.08.2023 2223009175 Oprava svahovej kosačky 4500224434 Jozef Bohumel BOEL, Novozámocká 597/86, Veľký Kýr, 941 07, SK 32744145 242,92
25.08.2023 2223009178 Elektroinštalačný materiál 4500224741 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 886,02