Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.04.2024 3024000234 Správny poplatok 4500235229 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
03.04.2024 3024000230 Mesto Nová Baňa, Námestie Slobody 1, Nová Baňa, 968 01, SK 00320897 15,918,47
03.04.2024 3024000231 Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, Lovinobaňa, 985 54, SK 00316172 1,603,17
03.04.2024 3024000232 Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK 00327603 9,482,43
03.04.2024 2224003140 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 3,231,67
03.04.2024 3024000227 použív. frekvencií 2.Q/24 4500235480 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,36
03.04.2024 2224003141 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18
03.04.2024 3024000228 použív. frekvencií 2.Q/24 4500235473 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 16,44
03.04.2024 3024000229 použív. frekvencií 2.Q/24 4500235474 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 33,96
03.04.2024 2224003167 Školenie BOZP 03/2024 4500234670 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 56,04