Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.05.2024 2224005356 maliarsky, natieračsky materiál 4500238020 MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK 53151127 57,89
24.05.2024 2224005357 kanister 4500237858 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 525,00
24.05.2024 2224005358 asfaltová zmes 4500236586 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 869,44
24.05.2024 2224005359 archívna krabica 4500237391 EMBA Trade, spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01, SK 34142860 503,32
24.05.2024 2224005360 skenovanie PD 4500238023 Tlačiareň SLZA s. r. o., K sihoti 201/1, Podtureň, 033 01, SK 31675859 39,40
24.05.2024 2224005362 služby nezávisl.znalca 3/24 ZML/1054/2010 4500238553 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 238,056,63
24.05.2024 2224005363 služby nezávisl.znalca 4/24 ZML/1054/2010 4500238554 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 79,566,37
24.05.2024 2224005366 oprava sekcionálnej brány 4500238088 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 148,40
24.05.2024 2224005367 servis strojov Reform 4500237454 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 287,00
24.05.2024 2224005369 Posypová soľ ZM/2022/0501 4500237803;4500237008 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 50,767,92