Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.04.2024 5024000341 Bezpečnosť v praxi 2024 4500236903 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 1,309,50
26.04.2024 2224004114 Kancelárska stolička ET/2023/0037 4500234453 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 924,00
25.04.2024 2324002929 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/108/2024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 2,504,47
25.04.2024 5024000340 Prístup k spoplatn. článkom 4500236599 PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o., Jiráskova 165/2, Stará Turá, 916 01, SK 45404879 142,80
24.04.2024 2224004029 Satelit Štandard, Nájom 5/2024 ZML/393/2010 4500231312 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 12,40
23.04.2024 2224003981 Oprava BA718MI 4500234922 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 184,86
22.04.2024 2124000249 R2 Šaca - Košické Olšany, k.ú. Barca, ZP 32/2022, ZP 33/2022 VP/2024/00471 Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, Košice-Sever, 040 01, SK 00397610 2,387,95
22.04.2024 2124000250 R2 Šaca - Košické Olšany, k.ú. Barca, ZP 6/2023, ZP36/2022 VP/2024/00444 Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, Košice-Sever, 040 01, SK 00397610 2,346,13
22.04.2024 2224003908 Vyúčtovanie kurzov 4500233630 IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK 43939899 226,00
22.04.2024 3024000319 Správny poplatok 4500236033 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00