Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.02.2024 2224001447 nájom, služby, teplo 1/24 ZM/2021/0439 4500233764 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 3,100,46
20.02.2024 2224001452 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 318,51
19.02.2024 2324001049 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/13275 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 1,714,254,25
16.02.2024 2224001375 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,004,15
16.02.2024 2224001379 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,528,83
16.02.2024 2324001038 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/13526 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 4,569,92
16.02.2024 3024000060 súdny poplatok 4500233458 International Chamber of Commerce, 33-43 avenue du Président Wilson, Paris, France, 75116, FR 087654321 200,000,00
16.02.2024 2224001330 Office TV L 11.02.-10.3.24 ZM/2017/0149 4500233507 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 43,90
15.02.2024 2224001265 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 103,862,36
15.02.2024 2224001267 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 84,348,95