Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.09.2023 2223009928 rozbor vzorky odpadovej vody 4500224758 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 134,77
13.09.2023 2223009932 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 2,701,28
13.09.2023 2223009933 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 209,38
13.09.2023 2223009934 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,551,17
12.09.2023 2223009816 stravovanie 4500224228 HOTEL SENEC a.s., Kukuričná 163/1, Bratislava - Nové Mesto, 831 03, SK 35735953 2,247,69
12.09.2023 2223009858 analýza odpadových vôd 4500223902 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 102,40
12.09.2023 2223009871 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 103,865,99
12.09.2023 2223009875 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5,769,62
11.09.2023 3023000635 Zaplatenie správneho poplatku OBJ/70217/2023 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 3,00
11.09.2023 2223009767 nájom nebyt.priest. 9,10/23 4500225501 JAVORNIK, s.r.o., Makov 134, Makov, 023 56, SK 47753161 36,000,00