Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
21.01.2019 4500144530 Sanácia vlhkých a poškodených stien v garážach SSÚD2 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 18 284.00
21.01.2019 4500144563 Havarijná oprava ČS8 na D2 ELHYCO-IDOP, s.r.o., Tabakova 1, 811 07 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 13 975.00
21.01.2019 4500144582 Pneumatika 215/70R15C Doprava a služby K&T spol. s r.o., Horelica 13, Čadca Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 79.00
18.01.2019 OBJ/116135/2018/Sp R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce - objednávka na vypracovanie ZP, DZ ku: Tomášovce Ing. Koloman Kovalík, Jazmínova 1, 974 01 Banská Bystrica Ing. Peter Muránsky - vedúci IO BB 500.00
18.01.2019 4500144492 revízia a čistenie komínov Daniel Baček - Kominárstvo, Kukučínova 137/100, Malacky Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 291.67
18.01.2019 4500144469 opakované školenie pre obsluhu motorovej reťazovej píly Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 30.00
18.01.2019 4500144501 náhradné diely do dopr.prostriedkov TURKON, s.r.o., Popradská 58, 040 01 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 484.00
18.01.2019 4500144503 likvidácia objemného odpadu odvozom do spaľovne r.2019 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 4 950.00
18.01.2019 4500144509 technická kontrola BA308AL, BA672YN ETEKO, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 100.00
18.01.2019 4500144464 Oprava riadenia rýchlosti BA453PO Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 2 094.83
17.01.2019 4500144452 elektromateriál, drobný spotrebný materiál Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, 032 32 Východná Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 959.05
17.01.2019 4500144435 Elektromateriál pre údržbu mechanizmov Interlink s.r.o., Tomášikova 5826, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 23.00
17.01.2019 4500144432 Oprava defektu na vozidle Patrola BL051NO MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 15.00
17.01.2019 4500144397 kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 74.35
17.01.2019 4500144424 náhradné diely do dopr.prostriedkov FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 877.97
17.01.2019 4500144425 stavebný a spojovací materiál MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, 044 43 Budimír Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 183.00
17.01.2019 4500144447 oprava sekčnej brány na budove dielní Martin Repko MARES, Topoľovka 153, 067 45 Topoľovka Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 92.00
17.01.2019 4500143411 poplatok za kartu Slovnaft, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca 12.80
17.01.2019 4500144072 Osobný automobil nižšej kategórie značky Hyundai i30. AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 14 875.00
17.01.2019 4500144412 IT materiál - toner, valec NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 772.82