Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
23.08.2020 4500173695 Servisná prehliadka Toyota RAV4 po prejazdení 255 000 km v rozsahu servisných úkonov doporučených výrobcom vrátane výmeny brzdovej kvapaliny AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, 010 01 Žilina v zastúpení Ing. Miroslav Beutelhauser, vedúci odboru prevádzky 208.33
05.08.2020 4500174181 oprava zatekania trapézových plechov na budovách v areáli SSÚD HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750 3 878.57
04.08.2020 4500174157 Tlač nálepiek KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 150.00
04.08.2020 4500174161 Zneškodnenie odpadu Spoločnosť Pohronie a.s., Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 334.89
04.08.2020 4500174140 Pracovné náradie- vibračná doska s príslušenstvom Wacker Neuson s.r.o., Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 1 462.00
04.08.2020 4500174139 Pracovné náradie: rezačka špár na betón a asfalt a diamantové rezné kotúče Wacker Neuson s.r.o., Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 1 945.00
04.08.2020 OBJ/58652/2020 Prieskum zameraný na chránené a ohrozené druh podľa vyhlášky 24/2003 MŽP , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny pre stavbu R3 Nižná - Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová HES - Comgeo s.r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica Ing. Miloš Vicena, investičný riaditeľ 28 900.00
04.08.2020 OBJ/58658/2020 Spracovanie štúdií inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu a mokradí a inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín pre stavbu R3 Nižná - Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou - Sedliacka _ Dubová Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 85250 Bratislava Ing. Miloš Vicena, investičný riaditeľ 39 500.00
04.08.2020 OBJ/58660/2020 Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová - Vypracovanie primeraného posúdenia Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 85250 Bratislava Ing. Miloš Vicena, investičný riaditeľ 38 800.00
03.08.2020 4500174050 ND - adapter 90 Handsa Flex, Hydraulik s.r.o., 038 41 Kostany nad Turcom 325 PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 1.68
03.08.2020 4500174057 Štarter AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 284.51
03.08.2020 4500174030 Oprava prečerpávacej stanice HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 64, 968 01 Nová Baňa Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 4 519.86
03.08.2020 4500174066 Kalibrácia retroreflektometra Zehntner ZRM 6013 (v cene čistenie,kontrola a nastavenie optiky, elektroniky, test batérie, kontrola celej jednotky, správa o teste, kalibračný protokol, doprava, poistenie), prevzatie prístroja na stredisku v Čadci, odovzdanie prístroja po kalibrácii na stredisku v Čadci. Polz Instruments s.r.o., Okružní 2326, Dvur Králové nad Labem Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 1 335.00
03.08.2020 4500174082 Plastová záchytná vaňa B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 256.00
03.08.2020 4500174081 Záchytné vane kovové Reo Amos Slovakia s.r.o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 671.51
03.08.2020 4500174078 Spotrebný materiál_značkovací sprej, výstražná páska, plot.drôt PVC Stavchem s.r.o., Kollárova 73,036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 130.85
03.08.2020 4500174055 Objednávka na pravidelnú ročnú údržbu meračov rýchlosti na vozíkoch BL660YK, BL661YK. ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 1 112.00
03.08.2020 4500174054 ND Ladislav Hamar - Auto-Moto, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 610.00
03.08.2020 4500174049 Štandardná elektronická aukcia. Štandardná elektronická aukcia s asist. podporou. Asistovaná el. aukcia. eBIZ Corp s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava Miháliková Zuzana JUDr., riaditeľka úseku podpory riadenia 3 030.00
03.08.2020 4500174027 Pretesnenie piestnice na vozidle BA953PN Doprava a služby K+T, s. r. o., Horelica 13, 022 01 Čadca Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca 182.00