Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
20.01.2020 4500164918 Servisná prehliadka s výmenou oleja BL134VV Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 370.22
20.01.2020 4500164925 oprava a údržba strojov a zariadení - servis, prekládka kamery BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 1 724.50
20.01.2020 4500164966 DDHM - nádoba plastová MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 121.00
20.01.2020 4500164973 oprava a údržba nákl. vozidiel - BL 280 US - pravidelná serv. prehliadka Procar, a.s., Demänovská 800, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 229.16
17.01.2020 4500164838 Ročná servisná prehliadka klim. zariadení OP, server CRS a kancelárie AB KLIMA INTERIER, s.r.o., Jadranská 61, 841 01 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 2 415.00
17.01.2020 4500164841 Mikrovlnná rúra František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 125.94
17.01.2020 4500164787 Úhrada správneho poplatku pre podanie žiadosti o udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií pre RCR6. Slovenská Pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica 975 99 Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 50.00
17.01.2020 4500164872 ND - odťahovacia tyč MAN truck a Bus Slovakia, s.r.o., Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 1 350.00
17.01.2020 4500164875 Odpadove hospodarstvo Property & environment s.r.o., Mgr. Peter Brtka, veduci KGR 99.00
17.01.2020 4500164871 Oprava podláh a stien skladu DZ FIGL-stavebná spoločnosť, v.o.s., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 4 425.26
17.01.2020 4500164864 Oprava zadných bŕzd na motorovom vozidle TATRA T815 ĎALOGA Peter, Korytárky 5, 962 04 Korytárky Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 750.00
17.01.2020 4500164892 Žiarovky, spreje, mazivo MAXIMM s.r.o., Stožok 342, 962 12 Stožok Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 168.60
17.01.2020 4500164885 Oprava brzdového systému na signalizačnom vozíku ŠPZ BL818YF. AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín 026 01 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 392.50
17.01.2020 4500164876 servisná prehliadka vozidla BL 801 VL Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 388.65
17.01.2020 4500164890 sprevádzkovanie čerpadla Ecotanku Bena-Servis, s.r.o., Haniska 361 Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 458.00
17.01.2020 4500164862 Oprava dynamickej bariéry a odstránenie skalných blokov na R2 Budča - Zvolen ĽJP - havarijný stav. ROCKNET s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 78 439.30
17.01.2020 4500164856 chemikália NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 Skalica Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 288.00
17.01.2020 OBJ/4974/2020 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku ÚEOS-Komercia, a.s., Koceľova 9, 821 08 Bratislava Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 750.00
17.01.2020 OBJ/4976/2020 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku ÚEOS-Komercia, a.s., Koceľova 9, 821 08 Bratislava Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 3 500.00
16.01.2020 4500164803 STN norma Urad pre normalizaciu, metrologiu a skusobnictvo SR, Mgr. Peter Brtka, veduci KGR 17.50