Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
21.09.2018 4500137430 Mobiliár so spevnenými plochami. ANIROLL spol. s.r.o., M. Curie - Sklodowskej 13, 851 04 Bratislava Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 66 728.00
21.09.2018 4500137433 Dodanie, osadenie mobiliáru a realizácia spevnených plôch. WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 92 352.00
21.09.2018 4500137416 Oprava vonkajších žľabov a vpustov na rýchlostnej ceste R1 v úseku Šášovské Podhradie-Budča. RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 64 825.85
21.09.2018 4500137457 vedenie evidencie odpadov prevádzky EkoBia, s.r.o., Opletalova 84, Bratislava Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 115.00
20.09.2018 4500137335 Fólia zakrývacia, lepenka vlnitá Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Krónera 621, Staškov Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 115.25
20.09.2018 4500137338 Tryska, rukoväť GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 172.00
20.09.2018 4500137303 Školenia zam. cestnej údržby Horolezecký klub JAMES s.r.o., Ul. Kratinova 2353/61, 036 08 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 796.00
20.09.2018 4500137296 chemikália NOVATO Sk, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 Skalica Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 765.00
20.09.2018 4500137307 nálepky na označenie nakladačov GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 52.00
20.09.2018 4500137337 oprava odvádzania splaškových vôd z administr.budovy strediska do areálovej kanalizácie SAM-POL, s.r.o., Podzávoz 1379, Čadca Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 5 778.27
20.09.2018 4500137346 Čistiace prostriedky JUMICOL s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 183.00
20.09.2018 4500137343 Spotrebný materiál ŠRÓBIK PLUS s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 345.00
20.09.2018 4500137353 Náhradné diely, mazivá Albia Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 606.75
20.09.2018 4500137336 Odstránenie havarijného stavu skalného masívu nad rýchlostnou cestou R1 Žarnovica - Nová Baňa km 102,00 - prípravné práce. ROCKNET SK s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 40 016.80
20.09.2018 4500137347 Oprava a údržba budov - oprava osvetlenia v areáli strediska SSÚD 3 Trnava ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, 925 01 Matúškovo Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 19 804.25
20.09.2018 4500137370 sprej, štetec Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 42.85
20.09.2018 4500137357 Výmena osvetlenia na moste 178. VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 98 245.00
20.09.2018 4500137355 Oprava vnútorných žľabov a vpustov na rýchlostnej ceste R1 v úseku Budča-Kováčová. TEMPRA, s.r.o., 29. augusta 53/5535, 974 01 Banská Bystrica Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 97 854.20
20.09.2018 4500137362 Most ev.č.D1-176 - nátery oceľových konštrukcií v km 166,4. PROFITING, s.r.o., J. Martáka 5229/22, 036 08 Martin Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ 33 609.50
20.09.2018 4500137361 kliešte REO AMOS Slovakia s.r.o., Rybničná 385/10595, Bratislva Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 737.00