Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
19.11.2019 4500161909 Náhradné diely MAJÁK SK, s.r.o., Sielnická 775/6, 962 37 Kováčová Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 502.00
19.11.2019 4500161923 oprava a údržba strojov a zariadení - servis miešacieho zariadenia KOBIT - SK s.r.o., M.R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 2 693.32
19.11.2019 4500161946 Kefy na zametač HANES Slovakia, s.r.o., Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 571.00
19.11.2019 4500161956 Tunel- odborná literatúra Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Mgr. Peter Brťka, vedúci KGR 125.00
19.11.2019 4500161934 Geometria BA390PN PST Service, s.r.o, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 33.33
19.11.2019 4500161935 Prezutie kolies Rotkiv, s.r.o, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 105.90
19.11.2019 4500161944 servisná prehliadka BL216CP Radovan Bekeč, Daletice Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 165.03
19.11.2019 4500161968 Zememeric- odborna literatura L.K.Permanent, spol. s r.o., Mgr.Peter Brtka, veduci KGR 65.00
19.11.2019 4500161953 novalon Novato SK spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 Skalica Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 940.00
19.11.2019 4500161959 pneumatiky Pavol Chmela - PNEU s.r.o., Poľná 5426/2, Malacky Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 618.00
19.11.2019 4500161987 Bubnová jednotka do Konica Minolta Reficier JTL , s.r.o., Stachanovska 43, 821 05 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 159.00
19.11.2019 4500161929 plastové koše REO AMOS Slovakia s.r.o., Rybničná 385/10595, Bratislva Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 1 378.00
19.11.2019 4500161992 Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie - kanalizačná čerpacia stanica na HP Čunovo. ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, 811 07 Bratislava PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 3 650.00
19.11.2019 4500161999 Havarijná oprava kanalizačnej čerpacej stanice na HP Čunovo. ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, 811 07 Bratislava PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 4 140.00
18.11.2019 4500161827 spojovací, hutný a stavebný materiál SMART, s.r.o., Coburgova 76, 917 02 Trnava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 275.58
18.11.2019 4500161819 Reprofilácia a kompletná sekundárna ochrana betónovej protihlukovej steny na D1 v km 87,00 pri Veľkom Orvišti v smere do Bratislavy, SSÚD 3 Trnava VO podľa zákona č. 343/2015 Z.z. EKOMAL RK, s.r.o., A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 29 297.85
18.11.2019 4500161869 Oprava motorového vozidla MB 3341 AK Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica 5 Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 347.36
18.11.2019 4500161898 Aktivácia televíznej karty Skylink Dušan Krnáč DKSB, Kozačeka 11, 960 01 Zvolen Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 116.67
18.11.2019 4500161844 Mazivá, spreje, pracovné náradie FORCH Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 582.24
18.11.2019 4500161847 Oprava dopravnej značky Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 1 366.00