Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH
29.02.2024 4500234000 oprava vozidla Hyundai i30, ŠPZ BL466TE A.M.PLUS, s.r.o., Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom 36407585 329,51
29.02.2024 4500234092 Montáž nového oplotenia vodného zdroja na parkovisku Piešťany- smer Trnava, SSÚD 3 Trnava. ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, 925 01 Matúškovo 50365789 9,560,00
29.02.2024 4500234116 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen 00320439 2,275,00
29.02.2024 4500234119 zneškodnenie odpadu z odpočívadiel- zmiešané obaly 150 106 /(vývoz vlastným kukavozom) pre potreby strediska SÚD PB na mesiac Marec 2024, vrátane zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku. MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica 36265144 1,560,00
29.02.2024 4500234103 oprava a údržba nákl. vozidiel - BL934IK - výmena čelného skla AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad 34130390 768,10
28.02.2024 4500234028 čistenie kanalizácie na odpočívadle Graniar, Banská Bystrica, SSUR 3 Zvolen AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica 44152884 395,00
28.02.2024 4500234047 objednávame diagnostiku a servis vozidla MB 3341, 6x6 EVČ: BA 903SL (všeobecný a časový servis) a vykonanie TK (technická kontrola) a EK (emisná kontrola)/ autorizovaný servis. MB Trenčín, s. r. o., Brnianska 30, 911 05 Trenčín - Zámostie 34097236 1,193,69
28.02.2024 4500234041 školenie BOZP externý dodávateľ AMSTAVBA, SSUR 3 ZVOLEN BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, 974 05 Banská Bystrica 44137699 54,90
28.02.2024 4500234075 Servisná prehliaska s výmenou oleja na vozidle BL441UE a ND na stroj UNIMOG BA704OZ Motor - Car Bratislava spol. s r. o.,l Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161 1,796,55
28.02.2024 4500234077 Servis a oprava BA704OZ a BL641ES Motor - Car Bratislava spol. s r. o.,l Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161 2,677,79