Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH
22.04.2024 4500236579 odborné prehliadky, revízie strojov - servis BČOV - areál SSÚD PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad 31677550 185,00
22.04.2024 4500236593 trávna zmes KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad 36488984 115,00
22.04.2024 4500236596 odborné prehliadky, revízie strojov - servis BČOV - odpočívadlá Batizovce amedia.sk s r.o., Oravská Poruba 124, 027 54 Oravská poruba 47369370 600,00
22.04.2024 4500236601 údržba vozoviek - oprava rigolov, PJP v km 312,00 - 312,125 ( smer Mengusovce ) Fabiny Stavby s.r.o., Rudňany 178, 053 23 Rudňany 53648145 8,917,00
22.04.2024 4500236603 ostatné služby - rozbor odpadových vôd LL, s.r.o. Liptovské Laboratória, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 35735210 297,60
22.04.2024 4500236607 likvidácia odpadu - vývoz a likvidácia tukov z lapača tukov Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad 32862644 520,19
22.04.2024 4500236611 elektroinštalačný materiál Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, 032 32 Východná 35163381 874,18
22.04.2024 4500236620 likvidácia odpadu - biologicky rozložiteľný odpad - 4/2024 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 00186864 225,00
22.04.2024 4500236586 Zmes obaľovaná za tepla, asfaltový betón Colas Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 07 , Trnava 31651402 880,00
22.04.2024 4500236590 OOPP pre novoprijatých zamestnancov Minarovič Lukáš , Špačinská 106, 917 01, Trnava 43617603 138,57