Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH
29.11.2023 4500229842 Školenie novoprijatých zamestnancov SSÚD 5 Považská Bystrica ( vodiči nákladnej dopravy - ZCÚ_vodiči z povolania ) nevyhnutné k výkonu prác a každodennej činnosti ( v zmysle platnej legislatívy ),v počte 2 osôb a na základe CP / email zo dňa 21.11.2023. Ing. Dušan Naďo, A. Sládkoviča 605/43, 018 61 Beluša 14190800 50,00
29.11.2023 4500229849 revízie bleskozvodov na budovách tunela PTO Žilina VP (východný portál) SO 453-00 a budove ATS Žilina SO 458-00. Tieto revízie nie sú súčasťou servisnej zmluvy a nie sú teda vykonávané zhotoviteľom. VOLTATECH a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto 48237761 900,00
29.11.2023 4500229857 Znalecké posudky na vozidlo Tatra 815 BA470AZ a fekálno-kanalizačnú nadstavbu v.č.: A 5740/00. Ing. Karol Štyndl, Poľska 2, 811 07 Bratislava 913467 240,00
29.11.2023 4500229859 snímač otáčok meradla, brit vulkolanový kopyto 200/135 - na sypače KOBIT - SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín 31641440 3,094,88
29.11.2023 4500229843 náhradné diely, SSUR 3 Zvolen MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom 44020091 342,78
29.11.2023 4500229854 olej, náhradné diely P&J - autoservis, s.r.o., Kľušov 268, 086 22, Kľušov 44624107 659,99
29.11.2023 4500229845 zmäkčovač RM110 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 43967663 216,00
29.11.2023 4500229836 olej hydraulický OH-HM 46 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica 36637637 645,00
29.11.2023 4500229837 pracovné náradie ČEMAT, s.r.o., E.T. Bohma 1, 036 08 Martin 36395552 270,00
29.11.2023 4500229847 oprava a údržba strojov a mechanizmov - KR32, KR33, KR34, KR35, KR36, MV02 - pravidelná servisná prehliadka po LÚ B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, 060 01 Kežmarok 50160435 810,85