Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH
30.11.2023 4500229931 zneškodnenie odpadu z odpočívadiel- zmiešané obaly 150 106 /(vývoz vlastným kukavozom) pre potreby strediska SÚD PB na mesiac December 2023, vrátane zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku. MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica 36265144 1,940,00
29.11.2023 4500229848 Elektroinštalačný materiál YES elektro, s.r.o., Z.Kodálya 787/6, 924 01 Galanta 36814725 543,15
29.11.2023 4500229855 Náhradné diely Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, 925 63 Dolná Streda 30021294 909,25
29.11.2023 4500229876 Náhradné diely HYDRATECH,s.r.o., Bratislavská 59/60, 924 01 Galanta 36267091 609,20
29.11.2023 4500229882 Technická kontrola a emisná kontrola STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, 924 01 Galanta 44092610 116,66
29.11.2023 4500229850 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO KOCIAN 47787881 167,76
29.11.2023 4500229861 Prenájom stanov a príslušenstva STANSERVIS, s.r.o., SNP 200/3, 962 02 Vígľaš 44116985 1,486,00
29.11.2023 4500229830 Výmena a oprava čelného skla na vozidlách BL362ZA, BA532OF v správe SSÚD2 Bratislava AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, 930 38 Nový Život 46900829 560,00
29.11.2023 4500229833 polyuretánové brity na EČV: BL717E, SSUR 3 Zvolen MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom 44020091 989,13
29.11.2023 4500229838 objednávame revíziu a technickú kontrolu ČOV do 50 EQ - východný a západný portál tunela Považský Chlmec MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, 951 02 Dolné Obdokovce 36827665 375,00