Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH
17.04.2024 4500236318 Lano oceľové, filtre Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina 22604146 1,265,80
17.04.2024 4500236306 Oprava motorového vozidla Iveco Eurocargo JAST servis s.r.o., Jastraba 206, 967 01 Kremnica 54086710 1,528,52
17.04.2024 4500236298 Výmena pokazeného pisoára na mužskej toalete v administratívnej budove na stredisku PROFI-DEMONT s.r.o., Požiarnická 3738/30, 962 12 Detva 47145200 830,00
17.04.2024 4500236297 Oprava pokazeného pisoára na mužskej toalete odpočívadla Zvolen Budča RC R2 PROFI-DEMONT s.r.o., Požiarnická 3738/30, 962 12 Detva 47145200 200,00
17.04.2024 4500236341 objednávame poskytnutie jednorázovej služby v oblasti CO (Civilná ochrana) obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. a to vstupný audit a spracovanie dokumentácie CO a prípravu jednotiek CO / školenie, pre potreby strediska SÚD Považská Bystrica. BE-soft a. s., Krakovská 2398/23, 040 01 Košice 36191337 690,00
17.04.2024 OBJ/34193/2024 Objednávka Experimentálne overenie tlakových napätí betónu na vybranom mieste sekundárneho ostenia J060 D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, vrátane tunela Višňové OBJ/34193/2024 PS PEP, s.r.o., Jánošíková 61, 921 01 Piešťany 36251682 6,750,00
17.04.2024 4500236350 Psychologické vyšetrenie zam.SSÚD2 Bratislava MAIG s.r.o. , Školská 1748/33a, 931 01 Šamorín 45914818 80,00
17.04.2024 4500236352 objednávame opravu/servis čistiarne ČOV BDČ 4,5 na ľavostrannom odpočívadle Predmier a následné vykonanie protokolu o technickej revízií ČOV. BB AQEX, s. r. o., Stavebná 22, 974 01 Banská Bystrica 31576290 4,676,00
17.04.2024 4500236308 náhradné diely na vozidlá, olej, elektroinštalačný materiál Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, 032 14 Ľubeľa 46252339 915,42
17.04.2024 4500236310 bezpečnostné nálepky, tabuľky - hasiaci prístroj, únikový východ, 4kombinácia na rozvádzač, požiarna+zákaz státia GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Lipt. Mikuláš 36376981 15,85