Bezpečne v tuneli

Jazda tunelom si vyžaduje maximálne sústredenie. Napomáhajú tomu aj špecifické značenia, ktoré v tuneli upozorňujú vodičov, aby zvýšili pozornosť a opatrnosť. Technické inovácie Národnej diaľničnej spoločnosti, bezpečnostné prvky a ohľaduplné správanie vodičov – to je základ bezpečnej jazdy tunelom. V prípade hroziaceho rizika pomôžu návody a rady pre bezpečné dorazenie do cieľa.

Tunel ako výnimočné stavebné dielo pomáha preklenúť ťažký a nedostupný terén v krajine, ktorou prechádza diaľnica a zároveň zmenšuje vzdialenosti medzi mestami a obcami. Kvôli uzavretému priestoru v tuneli hrozia väčšie riziká, preto je nevyhnutné mimoriadne dbať o bezpečnosť jazdy. 

 

 

SYMBOLY A ZARIADENIA,   
KTORÉ V TUNELI ZACHRAŇUJÚ ŽIVOT


Vnútorné vybavenie tunela sa riadi prísnymi bezpečnostnými opatreniami a je nastavené na najvyššiu mieru bezpečnosti. Od svetelnej signalizácie, špeciálneho značenia, únikových ciest, telefónov, hasiacich zariadení až po reproduktory sú prostredníctvom kamier v pohotovosti aj oči našich špecialistov a Diaľničnej patroly nepretržite 24 hodín denne.

 

Tunel so značeniami   
 

1. Premenné dopravné zariadenie

sú svetelné tabule umiestnené nad jazdným pruhom pre ktorý platia, symbol zelenej šípky značí voľný prejazd a symbol červeného krížika znamená zákaz vjazdu.

2. Premenná značka

platí pre oba jazdné pruhy a zobrazuje zákaz predbiehania vozidiel prípadne iné varovné signály v tuneli.

3. Semafor

Semafor slúži na zastavenie premávky v tuneli v ojedinelých situáciách.

 

4. Núdzový záliv

je miesto na odstavenie vozidla v prípade poruchy.
 

5. SOS kabína

poskytuje možnosť privolania pomoci a je to miesto, kde nájdete aj ručný hasiaci prístroj.

6. Výstražný blikač

sa aktivuje automaticky v prípade otvorenia dverí do SOS kabíny.

   

7. Reproduktor

slúžia na riadenie evakuácie osôb. Operátor tunela hlási pokyny cez mikrofón alebo používa nahraté hlásenia.

8. Núdzový východ

slúži na únik pred nebezpečenstvom v prípade požiaru alebo nehody.

9. Značenie únikových ciest

ukazuje vzdialenosť a smer k najbližšiemu núdzovému východu s uvedením vzdialenosti v metroch.

 

10. Dvere hydrantu

slúžia na označenie hydrantu pre potreby Hasičského a záchranného zboru na hasenie.

11. Ventilátory

zabezpečujú prevetrávanie tunela v normálnej prevádzke a zabezpečujú pohyb dymu z tunela v prípade požiaru.

12. Osvetľovacia sústava

je súbor svetiel automaticky regulovaných centrálnym riadiacim systémom na základe informácií z jasomerov, ktoré merajú intenzitu denného svetla pred vjazdom do tunelových rúr.

   

13. Dopravné gombíky

svietia v normálnej prevádzke trvalo a v prípade nehody blikajú.

Rádio v tuneli

Pred každým tunelom nájdete značku s inou frekvenciou rádia. V prípade nehody v tuneli sa prostredníctvom rádia dozviete ako ďalej postupovať.

 

 

NONSTOP DOHĽAD V TUNELOCH


V Národnej diaľničnej spoločnosti robíme všetko pre Vašu bezpečnú jazdu tunelom. Nad každým tunelom dohliada tím tunelových špecialistov 24 hodín denne.   
Skladá sa z operátorov dohliadajúcich na kamery a špecializovanej jednotky priamo v teréne.

 

PRIVOLANIE POMOCI V TUNELI


telefónom

V SOS KABÍNE


mobilom

0800 100 007   
 

Najrýchlejšia pomoc
Privolanie pomoci z SOS kabíny zaznamenáva operátorom Vašu presnú polohu, preto je pomoc rýchlejšia ako pri použití mobilného telefónu.

 

SOS kabína pod neustálym dohľadom   
Otvorenie dverí do SOS kabíny sa signalizuje operátorom tunela.   
Centrálny riadiaci systém automaticky znižuje maximálnu povolenú rýchlosť, zvyšuje osvetlenie v tuneli a prepína kamery na SOS kabínu.

 

Ohlasovacie možnosti v tuneli 
V SOS kabíne môžete použiť telefón alebo tlačidlo požiaru.

 

Hlásenie operátorovi
Pri incidente v tuneli operátorovi pomôže čo najpresnejší opis nehody a informácia, či sa nehoda nachádza v jazdnom pruhu alebo núdzovom zálive.

 

SOS KABÍNA NIE JE SKRÝŠ, KABÍNA NIE JE OHŇUVZDORNÁ, PRETO NIE JE MOŽNÉ UKRYŤ SA V NEJ PRED POŽIAROM.   
 

NÁVOD NA PREŽITIE V TUNELI


Kreslený denník Sláva     
odkrýva dôsledky bezohľadnosti súčasného motoristického sveta a ponúka sondu do správania sa jedného obyčajného vodiča. S rozprávačskou precíznosťou, dokreslenou svojimi výtvarnými kreáciami, vám podá svoj návod na prežitie v tuneli. Odkryje svoje emócie a strach, aby vám pomohol dopátrať sa k jednoduchému a správnemu postoju v zložitej situácii.

 

Pravidlá správania sa v tuneli   

Dopravná nehoda v tuneli   
Hlásenie dopravnej nehody v tuneli   
Hlásenie v tuneli   
Zásah hasičov pri dopravnej nehode v tuneli   
Hlásenie v tuneli   
Vychádzanie z tunela pri dopravnej nehode   
Záchrana človeka pri dopravnej nehode v tuneli   
Plán úniku pri dopravnej nehode v tuneli   
 

V TUNELI JE ABSOLÚTNE ZAKÁZANÉ OTÁČANIE, BEZDÔVODNÉ ZDRŽOVANIE ALEBO STÁTIE.   
 

STAROSTLIVOSŤ O TUNEL


Tunel žije svojím vlastným životom, ku ktorému nevyhnutne potrebuje bezproblémové fungovanie a správnu starostlivosť. V Národnej diaľničnej spoločnosti venujeme zvýšenú pozornosť bezpečnosti v tuneli. Nevyhnutnosťou je vyšší štandard údržby a pravidelné kontroly stavu všetkých priestorov tunelov.

Pravidelne vykonávame uzávierky tunelov, počas ktorých sú vykonávané kompletné čistenia priestorov tunelov a zariadení. Tým úspešne predchádzame prípadným nebezpečenstvám a rizikám, ktoré by mohli počas jazdy tunelom vzniknúť.

 

Pravidelný starotlivosť o tunel   
 

 

Zážitky v tuneli - Príbeh, ktorý sa mohol stať (1.63 MB) Bezpečne v tuneli - Rady pre bezpečné správanie (846.69 kB)Čo sa skrýva v tuneli - Technická pomoc tunela (1.23 MB)


Bezpečnosť cestnej premávky   
Tunely v Čechách a na Slovensku