Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.04.2024 2324002589 Nájmová zmluva na pozemok PO 833215002-3-2018-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 280,94
22.04.2024 2324002590 Nájomná zmluva č. 839108001-3-2018-NZPsPS a Dodatok č. 1 VP/2020/08031 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 287,52
22.04.2024 2324002591 Nájmová zmluva na pozemok PO 846619002-3-2018-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 62,69
22.04.2024 2324002592 Nájmová zmluva na pozemok PO 847500001-3-2018-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 52,81
22.04.2024 2324002593 Nájmová zmluva na pozemok PO 833215001-3-2018-NZPsPS Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 148,22
22.04.2024 2124000249 R2 Šaca - Košické Olšany, k.ú. Barca, ZP 32/2022, ZP 33/2022 VP/2024/00471 Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, Košice-Sever, 040 01, SK 00397610 2,387,95
22.04.2024 2124000250 R2 Šaca - Košické Olšany, k.ú. Barca, ZP 6/2023, ZP36/2022 VP/2024/00444 Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, Košice-Sever, 040 01, SK 00397610 2,346,13
22.04.2024 2224003908 Vyúčtovanie kurzov 4500233630 IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK 43939899 226,00
22.04.2024 3024000319 Správny poplatok 4500236033 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
22.04.2024 3024000320 Správny poplatok 4500236181 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00