Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.04.2024 2324002548 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1544/2023 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,075,38
19.04.2024 2324002549 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1458/2023 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,325,64
19.04.2024 2224003859 servis úpravovne vody 4500235755 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 325,00
19.04.2024 2224003860 servis, STK BL352SE 4500235759 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 798,07
19.04.2024 2224003861 servis ČOV 4/24 4500235750 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 170,00
19.04.2024 2224003862 odstránenie poruchy VTL RS plynu 4500234216 GAS CONTROLS, s.r.o., Závodská cesta 3785, Žilina, 010 01, SK 36419940 934,52
19.04.2024 2224003863 servis BL286UD 4500235765 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,288,03
19.04.2024 2224003864 Vypracovanie PD 4500234407 ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK 48084794 620,00
19.04.2024 2224003865 Skrutka kolesa 4500236226 J.T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, 017 04, SK 31560628 99,00
19.04.2024 2224003866 Pneumatiky 4500236143 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 886,15