Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.05.2024 2224005370 IT materiál 4500237437 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 501,50
24.05.2024 2224005372 servis BL965EB 4500237373 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 149,42
24.05.2024 2124000322 Vypracovanie PD ZM/2022/0298 4500228853 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,394,00
24.05.2024 2124000324 dočasný záber OBJ/35942/2024 Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK 37906518 293,66
24.05.2024 2324004312 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/09433 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 13,10
24.05.2024 2224005300 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 351,47
23.05.2024 2224005303 Znalecký posudok pozem. 4500235334 Ing. Stanislav Šitz znalec, Donovaly 22, Donovaly, 976 39, SK 915020 350,00
23.05.2024 2224005304 OOPP 4500238011 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 1,376,66
23.05.2024 2224005305 nastavenie analyzátora dychu 4500237310 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 438,00
23.05.2024 2224005306 technické zabezp. L. Ján 4500237272 Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 40982670 400,00