Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.06.2024 2224006297 nájom kontajnerov, odvoz odpadu 4500231766 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 64,10
13.06.2024 2224006302 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 30,091,07
13.06.2024 2224006306 oprava vozoviek MA, BA2, TT ZM/2023/0465 4500235193 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 16,534,25
13.06.2024 2224006307 paušál PZS za 05/24 ZM/2024/0109 4500235038 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
13.06.2024 2224006308 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500238521 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,098,00
13.06.2024 2224006309 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500238465 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 549,80
13.06.2024 2224006310 zber dát, identifikácia EČV 5/24 ZM/2020/0213 4500239357 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 188,750,50
13.06.2024 2224006311 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500235243 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 15,463,80
13.06.2024 2224006312 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500238106 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 659,88
13.06.2024 2224006313 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500238304 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 5,521,00