Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2024 3024000491 povolenie prevádzk. rád. zar. 4500239932 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12
08.07.2024 3024000492 prevádzkovanie rádiového zar. 4500239933 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 163,32
08.07.2024 3024000493 prevádzkovanie rádiového zar. 4500239934 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,84
08.07.2024 3024000494 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500239935 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36,24
08.07.2024 3024000495 prevádzkovanie rádiového zar. 4500239973 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 33,24
04.07.2024 2224007205 prenájom okruhov 7/24 ZM/2015/0193 4500231304 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
04.07.2024 2224007219 Stavebný, hutný materiál 4500239977 KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK 36501921 42,60
04.07.2024 2224007275 Priečne tiahlo riadenia 4500239956 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 -171,50
04.07.2024 2324005920 Nájomná zmluva PO VP/2024/01571 URBÁR pozemkové spoločenstvo Višňové, Višňové 557, Višňové, 013 23, SK 37972243 1,275,84
04.07.2024 3024000489 Telekomunikačné služby 4500240074 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 43,65