Výkony údržby Národnej diaľničnej spoločnosti

Kľúčové činnosti realizované pri údržbe diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku vlastnými kapacitami Národnej diaľničnej spoločnosti