Logo na stiahnutie

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti na stiahnutie a podmienky, za akých je možné jeho používanie.

Trojriadkové logo

Logo_NDS

Logo spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť (JPG) (313.56 kB)
Logo spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť (PNG) (105.79 kB)  
Logo spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť (PDF) (794 kB)   
 

Jednoriadkové logo

Logo NDS zobrazené na šírku  

Logo spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť (JPG) (149.71 kB)  
Logo spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť (PNG) (45.91 kB)  
Logo spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť (PDF) (782.16 kB)  
 

Ochranná zóna loga


Logo má svoju ochrannú zónu, v ktorej nesmie byť prekrývané textami ani obrázkami.  
Ochranná zóna je pás okolo loga, ktorý je definovaný jednou štvrtinou výšky loga.

Ochranná zóna loga NDS  
FAREBNÉ VARIANTY LOGA


Schéma definuje rozpoznateľnosť loga a jeho ľahkú identifikovateľnosť.  
Šedú farba loga sa používa na farebnom rastri do 30 %, biela farba loga v rastri od 30 %.

Farebné varianty loga NDS  
 

Použitie loga je možné iba so súhlasom Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

otazka@ndsas.sk