Príprava stavieb

Časové míľniky prípravy stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty.

Sumár informácií v prehľadnom grafe poukazuje na všetky podmienky, ktorými musí každá stavba Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v štádiu príprav na stavbu diaľnic a rýchlostných ciest prejsť. 
Všetko dôležité od prvej technickej štúdie až po samotnú výstavbu a uvedenie do prevádzky.

 

Časová os prípravy

 

Míľniky prípravy stavieb diaľnic a rýchlostných ciest  

Stavby v príprave

Stav prípravy

Ťah a stavby dĺžka

Bratislava, Rača - Bratislava, Záhorská Bystrica 12.43 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Bratislava - Senec, rozšírenie, II. etapa (Triblavina - Senec) 10.60 km

Stav prípravy: Proces stavebného konania
Financovanie: -
Na stiahnutie: Rozšírenie D1 pre NRSR

Blatné - Trnava, rozšírenie 19.90 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -
Na stiahnutie: Rozšírenie D1 pre NRSR

Turany - Hubová 13.53 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Beharovce - Branisko, 2. profil 7.30 km

Stav prípravy: V príprave
Financovanie: -

Bidovce - Dargov 12.60 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Dargov - Pozdišovce 18.18 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Pozdišovce - Michalovce 12.05 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Michalovce - Sobrance 15.81 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Sobrance - Štátna hranica SK/UA 15.48 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Stupava - Bratislava, Lamač, rozšírenie 6.86 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
Financovanie: -

Lozorno - Stupava, rozšírenie 8.54 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
Financovanie: -

Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto 11.20 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. profil 4.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Kysucké Nové Mesto - Oščadnica 10.79 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Zelený most - Svrčinovec 0.01 km

Stav prípravy: Proces výstavby
Financovanie: -

Bratislava, Devínska Nová Ves - Štátna hranica SK/AT 3.57 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

D1 Dubná skala Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina 0.00 km

Stav prípravy: Súťaž na zhotoviteľa stavby
Financovanie: -

D1 privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa 1.12 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

D2 križovatka Bratislava, Čunovo 0.00 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

D2 protihluková stena Lamač 3.00 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

R4 odpočívadlo Košice - Milhosť 0.00 km

Stav prípravy: Proces výstavby
Financovanie: -

D1 hasičská stanica Prešov - Vydumanec 0.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

D2 križovatka Studienka 0.00 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

D2 protihluková stena most Lafranconi - tunel Sitina 4.30 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
Financovanie: -

D2 križovatka Rohožník 0.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

R1 križovatka Banská Bystrica, Kremnička 0.00 km

Stav prípravy: Proces územného konania
Financovanie: -

R1 protihluková stena Kynek 1.43 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

R1 protihluková stena Banská Bystrica 4.00 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

R1 Banská Bystrica, križovatka amfiteáter 0.00 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

R1 protihluková stena Váhovce 1.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

I/64 Komárno, obchvat 7.20 km

Stav prípravy: Proces územného konania
Financovanie: -

I/61 Bratislava - Senec, rozšírenie 13.93 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

R4 vysunuté pracovisko SSÚD, Veľký Šariš 0.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

R2 SSÚR, Šebastovce 0.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie na ponuku (DP)
Financovanie: -

Korytnica - Liptovská Osada 11.50 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Most pri Bratislave - Vlčkovce 42.14 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
Financovanie: -

Liptovská Osada - Ružomberok, Juh 9.51 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Banská Bystrica - Slovenská Ľupča 8.10 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

Slovenská Ľupča - Korytnica 14.90 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Ružomberok, Juh - Križovatka I/18 4.00 km

Stav prípravy: Proces územného konania
Financovanie: -

Ružomberok križovatka I/18 - križovatka D1 4.60 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Rožňava - Jablonov nad Turňou 14.10 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

Košice, Šaca - Košické Oľšany I.úsek 6.80 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

Košice, Šaca - Košické Oľšany II.úsek 14.30 km

Stav prípravy: Proces výstavby
Financovanie: -

Nováky - Žiar nad Hronom 49.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
Financovanie: -

Križovatka D1 - Trenčianska Turná 6.50 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Trenčianska Turná - Mníchova Lehota 2.50 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Mníchova Lehota - Ruskovce 15.98 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Dolné Vestenice - Nováky 9.56 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
Financovanie: -

Pravotice - Dolné Vestenice 11.54 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
Financovanie: -

Ožďany - Zacharovce 10.56 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

R2 križovatka D1 - Trenčianska Turná 6.50 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Lovinobaňa - Ožďany 20.74 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Zacharovce - Bátka 8.32 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

Zvolen, Západ - Zvolen, Východ 10.77 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Bátka - Figa 6.18 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

Tornaľa - Gombasek 18.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Gombasek - Rožňava 9.80 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Jablonov nad Turňou - Včeláre 7.80 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Včeláre - Moldava nad Bodvou 14.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Moldava nad Bodvou - Košice, Šaca 18.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Tvrdošín - Nižná 4.40 km

Stav prípravy: Proces výstavby
Financovanie: -

Oravský Podzámok - Dolný Kubín, Juh 8.64 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Dolný Kubín, Juh - Križovatka D1 10.40 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
Financovanie: -

Horná Štubňa - Ráztočno 14.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania technickej štúdie (TŠ)
Financovanie: -

Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou 8.30 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová 4.90 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie
Financovanie: -

Mošovce - Horná Štubňa 11.40 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Zvolen - Šahy 70.00 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Krupina, obchvat 6.50 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

Šahy, obchvat 4.84 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Martin - Rakovo 14.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Rakovo - Mošovce 10.25 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
Financovanie: -

Mošovce - Horná Štubňa 8.12 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Lipníky - Kapušany 4.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Kuková - Lipníky 8.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Ladomirová - Hunkovce 8.20 km

Stav prípravy: Proces majetkovoprávneho vysporiadania (MPV)
Financovanie: -

Giraltovce - Kuková 6.50 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Radoma - Giraltovce 7.50 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Rakovčík - Radoma 7.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Svidník - Rakovčík 6.00 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Štátna hranica SK/PL - Hunkovce 7.90 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Štátna hranica SK/CZ - Mestečko 11.25 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Mestečko - Púchov 11.22 km

Stav prípravy: Proces EIA
Financovanie: -

Mliečany - Dolný Bar 8.60 km

Stav prípravy: Proces územného konania
Financovanie: -

Čaka - Veľký Krtíš 71.26 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
Financovanie: -

Nové Zámky - Čaka 29.24 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
Financovanie: -

Veľký Krtíš - Lučenec 32.80 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
Financovanie: -

Holice - Mliečany 9.43 km

Stav prípravy: Proces územného konania
Financovanie: -

Dolný Bar - Zemné 23.50 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
Financovanie: -

Zemné - Nové Zámky 14.25 km

Stav prípravy: Proces územného konania
Financovanie: -

Nitra - Križovatka R2 54.88 km

Stav prípravy: Proces prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti (ŠtRe)
Financovanie: -