Protispoločenská činnosť

Oznámenie o protispoločenskej činnosti prispieva k zúženiu priestoru pre korupciu a zároveň sa zvyšuje efektívnosť nakladania s majetkom štátu.

Protikorupčný program, všeobecné informácie o oznamovaní protispoločenskej činnosti, prehľad protiprávnych konaní aj spôsoby, ako a kam možno oznamovať podozrenie na protispoločenskú činnosť. Etický kódex Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.