Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami