Elektronické mýto

Kompletný prehľad o elektronickom mýte pre Vašu ľahkú orientáciu. Ktoré vozidlá sú povinné uhradiť mýto a na akých ktorých úsekoch? Dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o mýte.

MOTOROVÉ VOZIDLÁ S CELKOVOU HMOTNOSŤOU NAD 3,5 TONY ALEBO JAZDNÉ SÚPRAVY S CELKOVOU HMOTNOSŤOU NAD 3,5 TONY (OKREM JAZDNÝCH SÚPRAV TVORENÝCH MOTOROVÝM VOZIDLOM KATEGÓRIE M1, N1, M1G A N1G) SÚ POVINNÉ PRI VYUŽÍVANÍ VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST UHRADIŤ 
ELEKTRONICKÉ MÝTO.  

Zákon 474/2013 Z. z. z 27. novembra 2013 o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Mýto je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa 
kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za 
prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku cesty na základe 
elektronicky získaných údajov o vozidle.

 

 

Diaľnica pod Vysokými Tatrami      
 

AKO FUNGUJE MÝTO  

Vodič vozidla je povinný pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť vo vozidle a uviesť do činnosti palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva. Palubná jednotka umožňuje zaznamenať presné údaje o využití vymedzených úsekov ciest vozidlu s povinnosťou úhrady mýta. Palubná jednotka je neprenosná.

 

ZMLUVA O UŽÍVANÍ CIEST S POVINNOSŤOU ÚHRADY MÝTA   
Uzatvárajú ju správca výberu mýta - Národná diaľničná spoločnosť a prevádzkovateľ vozidla.     
Po uzavretí zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky sa Národná diaľničná spoločnosť zaväzuje umožniť prevádzkovateľovi vozidla užívanie vymedzených úsekov ciest podľa zákona o výbere mýta a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje platiť mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest po celú dobu ich užívania. 

 

SADZBA MÝTA  

Sadzby elektronikého mýta sú stanovené osobitne podľa kategórie vozidiel a emisnej triedy.

Platné sadzby mýta pre jednotlivé typy vozidiel

 

ZOBRAZIŤ CENNÍK MÝTA

 

Elektronické mýto je možné uhradiť viacerými spôsobmi - v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo palivovou kartou vydanou vydavateľom schváleným správcom výberu mýta

 

 

MÝTNE ÚSEKY  

 

Vymedzené úseky ciest v Slovenskej republike s elektronickým výberom mýta.   
Spoplatnené sú diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy, cesty II. triedy a cesty III. triedy. Medzi spoplatnené úseky patria aj cesty nachádzajúce sa v intravilánoch vybraných miest a obcí.   

Mapa siete vymedzených úsekov ciest >>>   
 

 

Vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla od 3,5 ton do 12 ton podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane a pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

 

Systém elektronického výberu mýta

 

Vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 ton a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav určené na prepravu osôb.

 

Vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 ton a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.