Diaľničná sieť Slovenskej republiky

Celá sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa aktuálneho stavu.

Mapa diaľničnej siete znázorňuje aktuálne úseky diaľnic a rýchlostných ciest realizované  
Národnou diaľničnou spoločnosťou a projekty verejno-súkromného partnerstva (projekty PPP).  
 

Sieť vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“), ktoré v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“ alebo „Zákon“) možno užívať po úhrade elektronickej diaľničnej známky e-známky, je označená príslušnými dopravnými značkami. Tvoria ju diaľnice s označením D1, D2, D3 a D4 a rýchlostné cesty R1, R2, R4 a R6. 
   
 

 

Mapa - Sieť diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku na stiahnutie (1.15 MB)