Ochrana osobných údajov

V Národnej diaľničnej spoločnosti ctíme zákonné postupy a riadime sa podľa prísnych noriem a pravidiel. Samozrejmosťou je ochrana osobných údajov.

KONTAKT


Kontakt na zodpovednú osobu:

zodpovednaosoba@ndsas.sk

 

 

Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov.pdfOchrana osobných údajov - Informačná povinnosť pri vyhlasovaní obchodnej verejnej súťaže Bližšie informácie k uchovávaniu osobných údajov v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.pdfSpracúvanie osobných údajov - Monitorovanie priestorov prevádzkovateľa.pdfSpracúvanie osobných údajov - Hospodarska mobilizácia.pdfSpracúvanie osobných údajov - Infožiadosti.pdfSpracúvanie osobných údajov - Mýto.pdfSpracúvanie osobných údajov - Oznamovanie nekalých praktík.pdfSpracúvanie osobných údajov - PaM.pdfSpracúvanie osobných údajov - Poverenia a plnomocenstvá.pdf Spracúvanie osobných údajov - Zvukové záznamy.pdfSpracúvanie osobných údajov - Elektronická diaľničná známka.pdfSpracúvanie osobných údajov - Evidencia uchádzačov o zamestnanie.pdfSpracúvanie osobných údajov - Jednorazovy vstup do priestorov prevádzkovateľa.pdfSpracúvanie osobných údajov - Magazín NDS.pdfSpracúvanie osobných údajov - Marketing.pdfSpracúvanie osobných údajov - Monitorovanie inteligentné dopravné systémy.pdfSpracúvanie osobných údajov - Nadrozmerná preprava.pdf Spracúvanie osobných údajov - Newsletter.pdf Spracúvanie osobných údajov - Projektova dokumentacia.pdf Spracúvanie osobných údajov - Registratura.pdf Spracúvanie osobných údajov - Sťažnosti.pdf Spracúvanie osobných údajov - Súdne, správne konania, mimosúdne dohody, zmiery.pdf Spracúvanie osobných údajov - Škodové udalosti.pdf Spracúvanie osobných údajov - Ubytovanie.pdf Spracúvanie osobných údajov - Účtovné doklady.pdf Spracúvanie osobných údajov - Údaje z katastra.pdf Spracúvanie osobných údajov - Váženie vozidiel.pdf Spracúvanie osobných údajov - Zásah diaľničnej patroly.pdf Spracúvanie osobných údajov - Žiadosti dotknutých osôb GDPR.pdf  Spracúvanie osobných údajov - Zmluvy.pdf Spracúvanie osobných údajov - Predaj prebytočného a neupotrebiteľného majetku