Aktualizácia: Mostné závery budeme meniť aj na ceste I/16 vo Zvolene

NDS čiastočne uzavrie cestu I/16 vo Zvolene v úseku mostov ev. č. 50-177 a 50-178 v km 233,860 a 234,500. Dôvodom je výmena mostných záverov.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 9. mája 2019 (štvrtok) 9.00 hod. do 11. júna 2019 (utorok) 

 

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce na oboch mostoch budú realizované v spoločnej uzávere po poloviciach vozovky so svetelnou signalizáciou v dvoch etapách.

V smere Žiar nad Hronom - Zvolen budú osobné vozidlá odklonené na obchádzkovú trasu, ktorá bude viesť po ceste I/66, po Ulici T. G. Masaryka a po ulici Dobronivská cesta. Tranzitná doprava pôjde cez opravované mosty, kde bude riadená svetelnou signalizáciou.

V smere Zvolen - Žiar nad Hronom zostane trasa celej dopravy nezmenená. Doprava pôjde cez opravované mosty, kde bude riadená svetelnou signalizáciou.