Aktualizácia: Veľkoplošná oprava vozovky R1

NDS upozorňuje motoristov na veľkoplošnú opravu vozovky pravého jazdného pruhu a krajnice ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 v km 36,000 - 35,100.

Opravu vozovky rýchlostnej cesty R1 v km 37,400 - 35,100 sme plánovali zrealizovať od 2. do 6. októbra 2019. Z dôvodu nepriaznivého počasia sme v uvedenom termíne úsek skrátili a opravili po km 36,000.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 17. októbra 2019 (štvrtok) od 20.00 hod. do 20. októbra 2019 (nedeľa) do 12.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu toho istého jazdného pásu.

 

Oprava vozovky bude spočívať vo výmene obrusnej vrstvy na celej šírke vetvy odfrézovaním a položením novej vrstvy asfaltového koberca v hrúbke 50 mm a vo výmene ložnej vrstvy v potrebnej šírke odfrézovaním a položením novej vrstvy asfaltového betónu v hrúbke 70 mm.