Čiastočná uzávera diaľničného odpočívadla Velínok

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru pravostranného diaľničného odpočívadla Velínok na úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec v km 280,727. Dôvodom uzávery hornej vyvýšenej časti odpočívadla je problematické zabezpečovanie zjazdnosti prístupovej komunikácie a tým aj bezpečného prístupu motoristov na uvedenú časť odpočívadla počas zimne údržby. Spodná časť odpočívadla zostane bez obmedzenia.